Gelecek Akademisi

Gelecek Akademisi Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Sanat alanında transdisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda 30’un üstünde tematik atölyeyi kapsar. Kendine özgü topluluklar olarak belli bir alanda gelecek tasavvuru geliştirmeyi ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi  amaçlayan atölyeler, bu alanlarda üyelerine hem bakış açısı hem de gelecek perspektifi kazandırmış olur.

ATÖLYELER

İktisat az şeyi çoğaltır israf çok şeyi azaltır. Hz. Ali

İsraf; zamanı, parayı ve emeği gereğinden fazla harcamaktır, tutumsuzluktur. Ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal alanların farklı sektörlerinde israf giderek artmaktadır. Bu durum ülkemiz ve gezegenimizin kaynaklarında da azalmaya yol açmaktadır. Var olan bu israfın farkında olarak israfın ve israfın etkisinin azalması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bunun için İsraf Ekonomisi Atölyesinde hedefimiz, Sağlık Ekonomisi, Şirket Ekonomisi ve Göç Ekonomisi gibi altbaşlıklar üzerinden çalışmalar yaparak ülkemizde israfın genel görünümü hakkında bir çerçeve çizmek.
Atölyede, gereksiz harcamalar ve verimlilik konuları üzerinden araştırmalar yaparak danışman hocalar eşliğinde bir rapor hazırlanacaktır. Çalışmalarımız bir ay süreyle verimlilik esaslı yapılacak olup, hazırlanan raporla atölye tamamlanacaktır.
Katılımcılar belirlenirken İşletme, Finans, Ekonomi, Ekonometri ve İktisat alanlarında eğitim görenler öncelikli olacaktır.

Atölyemizde yer almak isteyenler aşağıdaki linkten kayıt formuna ulaşabilirler.

Başvuru İçin Tıklayın

2010 yılında 192 kıyı ülkesinden 275 milyon ton plastik atığı toplandı.* Atıkların yönetimi ve giderilmesi ana gündemlerimizden biri olmadan altyapıların iyileştirilmesi ve doğal yapının korunması mümkün görünmüyor. Bu sonucun ortaya çıkmasında ev, iş yeri, okul çöplerinden; kullandığımız şişelere kadar uzun bir zincir bulunuyor. Şu an dünyanın kaynaklarını kullanıp çöp kutusuna attığımız doğrusal bir ekonomik model uyguluyoruz. Atılan çöpleri tekrar yeryüzüne kaynak olarak sunduğumuzda dairesel bir ekonomi modeline ancak sıfır atık kültürü ile geçebiliriz. Gelecek Akademisi olarak Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği Sıfır Atık Projesinin hedeflerine hizmet eden bir atölye oluşturuyoruz.

İlk atolyemizde hedefiniz:
-İstanbulda bulunan iki mahallede çöplerin ayrıştırılması konusunda bilinçlendirici bir model oluşturmak.
-İki mahallede geri dönüşümü sağlayan; kağıt, cam, plastik çöp tenekeleri ve yağ bidonlarını yerleştirmek.
-Mahallelerde haftanın bir günü ‘Çöp Ayrıştırma Bayramı’ etkinlikleri düzenleyerek mahallenin çocuklarının hafta içinde ayrıştırdıkları çöpleri bölgedeki çöp ayrıştırma kutularına atmasını teşvik etmek.
-Bu şekilde çocuğun aile içindeki çevreyi koruyucu rolünü pekiştirerek aileyi ve bir sonraki nesli bilinçlendirmek.
-Etkinliklerimizin ardından mahallede çöp miktarının ne kadar azaldığını tespit etmek.

Science Dergisi, Plastic waste inputs from land into the ocean, 2015

Danışman: Ece Kuray
Proje Asistanı: Beste Pulat, Fatmanur Karataş

Başvuru İçin Tıklayın

DEVAM EDEN ATÖLYELER

Başta eğitim mevzu olmak üzere Türkiye’de kronikleşmiş bazı sorunsal alanların olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla dünya çapındaki birçok organizasyon tarafından hazırlanmış, dikkate değer olan indeks ve raporların Türkçeye kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Bu minvalde, alanında çalışmalar yapan araştırmacılar için hazırlayacağımız detaylı bir indeks/rapor çevirisinin yanında, herkesin günlük yaşamında faydalanıp kullanabileceği analiz ve infografiklerle çalışmamızı destekleyeceğiz ve hub bilgi olarak kamuoyunun bilgisine sunacağız.

Aramızda yer almak için en önemli şartlardan biri sosyal mevzular alanında ilgi/bilgi sahibi olmak ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. Katılımcılar için herhangi bir bölüm sınırlamasına gerek duymuyoruz. Bizce katılımcıların sorunlara çözüm bulmak için yeterli analitik kapasiteye ve bilimsel bilgi birikimine sahip olması yeterli.

Sen de global analize bir katkım bulunsun diyorsan bize katıl!

Moderator: Rukiye Kaya
Proje Asistanı: Ayşecan Gürbüzer

TAMAMLANAN ATÖLYELER

Sosyal Belediye yerel yönetim hizmetlerinin insan mutluluğunu merkeze alan bir anlayışla icra edilmesini esas alan yönetim stratejilerini içerir. Bu atölye gençliğin beklentilerini yerel yönetim stratejilerinin tartışıldığı platformlara taşımak üzere bir swot analiz raporu oluşturmayı amaçlamaktadır. 2 sanal 1 gerçek oturumla oluşturulacak temel analiz raporu taraflarla paylaşılacak ve sosyal belediyeciliğin gelişmesi ile ilgili yapılacak ileri atölyeleşme çalışmalarında kullanılacaktır.

Moderatör: Zeynep Ürper / Mimar

Proje Asistanı: Ayşe Çakır

İntegratif Tedaviler Atölyesi’nde neler yapacağız?

Türkiye’de günden güne büyüyen sağlık problemlerinin bilincindeyiz ve bunlara yönelik geliştirilen çözümleri yakından takip ediyoruz. İnsanlığın ilk ortaya çıktığı günden bugüne aktarılan kadim tıp bilgilerini, gunumuzun kanita dayali tip metodolojisiyle yeniden degerlendirmeyi; mumkun olan noktalarda geleneksel tip ile modern tibbi entegre etmeye yonelik calismalar yapmayi amaç edindik.
Bu atölye çerçevesinde gerçekleştirilebilir ilk hedefimizi belirledik ve 2019 Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtımına, kongre çerçevesinde bilimsel program ve yapılandırılmış sosyal programlar boyunca gerçekleşecek etkileşimlerin artırılmasına, ardından gerçekleştireceğimiz kongre çıktılarının SWOT analizi raporlarının düzenlenmesi konularına kendimizi odakladık.
Aramızda yer almak için katılımcıların sahip olması gereken şartlar Sağlık Bilimleri, Tıp, Diş veya Eczacılık Fakültesinde eğitim görmek/mezun olmuş olmak, geleneksel tıp alanında meraklı ve bilgili olmak ve orta/ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Sen de integratif tedavilere katkım olsun diyorsan bize katıl!

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu / Tıp Hekimi
Proje Asistanı: H. Sehle Yeşilkaya / Tıp Hekimi

Günümüzde STK’larda diğer kurumlar gibi dijital yayıncılığı aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Fakat genellikle oluşturulan içerikler görsellik açısından zayıf kalabilmekte; nihai içerik arama motoru optimizasyonuna uygun şekilde son haline getirilememektedir. Bu noktada dijital yayıncılığın görselleştirme ve metinleştirme becerilerine sahip yayıncılara ihtiyaç bulunmaktadır. ‘Dijital Görselleştirme Atölyesi’ potansiyel barındıran sivil oluşumların kurumsal perspektiflerini daha da ileri taşıma ve geliştirmeye yönelik sonuçlar amaçlamaktadır. Grafik tasarım noktasında ilgisi olan ve bu yönde kendini geliştirip harekete geçmek isteyenler, sivil toplum ve oluşumlarında yer alıp, deneyim kazanmış arkadaşlarımız ile organizasyonların kurumsal tasarımlarını yapacağımız atölyemizde birçok tasarım programlarını da öğreneceğiz.

Moderatör: Ömer Furkan Alp
Proje Asistanı: Fatma Güngör – Nurçin Ay