Resim2

Uluslararası Öğrenciler: Kültürün Işığı, Irkçılığın Karanlığına Karşı Duruş

Fırat Semih Avşar

Fırat Semih Avşar

Geleceğin Bilimi
Siyasal Teoriler Araştırmacısı

Tüm yazılar

Uluslararası öğrenciler, farklı kültürleriyle ülkemiz için birer kültür ateşesi niteliği taşımaktadır. Kendi ülkelerinden gelerek bizimle bir araya geldiklerinde, onlara gösterdiğimiz örf, adet, aile yaşantısı, misafirperverlik ve sıcakkanlılık gibi değerlerimizin kendi ülkelerine dönüşlerinde anlatılması, ülkemizin prestiji açısından da son derece önemlidir. Ancak maalesef, son zamanlarda ülkemizde yaşanan politik mevzular özellikle göçmenlere karşı alınan tavır, uluslararası öğrencilere de sarkmaya başlamış durumdadır. Uluslararası öğrencilere karşı yapılan ırkçılık ve ayrımcılık, ne yazık ki pek fark edilmese de ülkemizin uluslararası alanda kötü bir izlenim vermesine yol açmaktadır.

Uluslararası öğrenciler, ülkemiz için sadece kültürel zenginlikler getirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal, akademik ve ekonomik anlamda da birçok kazanım sağlarlar. Onların varlığı, üniversitelerimizin uluslararası düzeyde tanınmasına ve akademik alanda daha ileriye gitmemize olanak sağlar. Ayrıca, uluslararası öğrencilerle yapılan kültürel ve bilimsel etkileşimler, yerel öğrencilerimizin de kültürel çalışmalarını da genişletir, dünya görüşlerini derinleştirir ve farklı bakış açılarıyla büyümelerine katkıda bulunur. Bu nedenle, uluslararası öğrencilere karşı ırkçı ve ayrımcı tutumlar sergilemek, aslında kendi kendimize yapacağımız bir haksızlıktır.

 

Günlük siyasi oluşumlar maalesef öğrenciler arasında uyumsuzlukların oluşmasına sebep olabilir. Ancak bu durumda bilinçlendirme ve farklı kültürlerin zenginlik olduğunun öncelenmesi gerekmektedir. Ayrımcılık ve ırkçılık karşısında sessiz kalmak ise asla kabul edilemez bir durumdur. Her birey, gördüğü eşitsizliklere karşı sesini yükseltmeli ve haklarını korumalıdır. Elbette bu, şiddet veya saldırganlıkla değil, daha adil bir dünya için savunuculuk faaliyetleriyle gerçekleştirilmelidir.

 

Özlü sözler, bu konuda düşüncelerimizi daha etkileyici bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Nelson Mandela’nın “Eğitim en güçlü silahtır” sözü, uluslararası öğrencilerin getirdiği bilgi ve tecrübelerin ne kadar değerli olduğunu vurgular. Rumi’nin “Dil, gözden daha uzağı görebilir” sözü ise farklı kültürler arasındaki iletişimin ve anlayışın önemini vurgular. Böyle özlü sözler, yazının akışını güçlendirir ve okuyucunun düşünceleri daha derinden etkiler.

 

Uluslararası öğrencilerin eşitlik, adalet ve hoşgörü temelinde karşılanması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu, sadece kampüs içerisinde değil, kampüs dışında da geçerlidir. Ayrımcılık ve ırkçılıktan uzak durmak, farklılıkları kabul etmek ve bir zenginlik olarak görmek önemlidir. Bu durum, toplumun her kesiminde bilinçlendirme çalışmalarıyla desteklenmelidir.

 

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının artmasıyla birlikte, onların yaşadığı sorunlara duyarlı olmak ve çözüm bulmak da önemlidir. Öncelikle, uluslararası öğrencilere yönelik ayrımcılık, ırkçılık ve diğer haksız muamelelerle mücadele etmek için etkili politikalar ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, uluslararası öğrencilerin haklarını korumayı ve onlara eşit fırsatlar sunmayı hedeflemelidir.

 

Ayrıca, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, uluslararası öğrencilerin entegrasyonunu desteklemek için çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlemelidir. Bu programlar, kültürlerarası iletişimi güçlendirmeyi, anlayışı artırmayı ve öğrenciler arasında güçlü bir dayanışma ve dostluk ağı oluşturmayı amaçlamalıdır.

 

Son olarak, medya ve kamuoyu da uluslararası öğrencilere karşı olumlu bir tutum sergilemeli ve farkındalık yaratmalıdır. Medya, stereotiplerden kaçınmalı ve uluslararası öğrencilerin başarılarına, deneyimlerine ve kültürel katkılarına vurgu yapmalıdır. Kamuoyu ise farklılıkları kucaklayan bir toplumun parçası olmanın önemini kavramalı ve hoşgörüyle hareket etmelidir.

 

Sonuç olarak, uluslararası öğrencilerin ülkemiz için taşıdığı değeri ve ırkçılık, ayrımcılık gibi olumsuz tutumların yarattığı etkileri göz ardı etmek mümkün değildir. Her bireyin, toplumun ve kurumların uluslararası öğrencilere karşı ırkçılıktan ve ayrımcılıktan uzak durması, farklılıkları kabul etmesi ve onları desteklemesi gerekmektedir. Unutmayalım ki, uluslararası öğrenciler kültürel zenginliklerimizi paylaşan ve ülkemizi temsil eden önemli birer köprüdür. Onların varlığı, ülkemizin prestijine katkı sağlar ve geleceğe umutla bakmamızı sağlar.

Karabük Üniversitesi uluslararası öğrencilerine karşı yapılan söylemlerin ırkçı bir tutum içerisinde olması ahlakilikten uzak ilerlemektedir.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp