Yitik Miras Atölyesi
Yitik Miras Atölyesi

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirerek 13. yüzyılda bu faaliyetlerin başladığından bahseder. 

9. yüzyıl itibariyle ortaya çıkmaya başlayan İslam Bilim Tarihi’nin bilim tarihi araştırmaları açısından müşahhas bir önemi vardır. Zira tarih, felsefe, coğrafya, tıp, matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya, optik, tabiat ilimleri ve mimari gibi bilimin hemen hemen tüm alanlarında çalışmaların zirveye ulaştığı bu dönem insanlığın bir bilinç devrimi yaşamasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda gençlerimizin medeniyetimizin bilime katkıları konusunda tarihi bir şuur kazanmaya ihtiyacı vardır. Kendi tarihinde dünyaya bilimi öğretmiş büyük şahsiyetleri tanıması ve bu şahsiyetlerin ortaya çıkış koşullarını idrak etmesi yüksek bir bilgi toplumu idrakine ulaşılması bakımından çok önemli bir vasat sağlar. 

Yitik Miras Atölyesi olarak oldukça farklı disiplinlerde eserler vermiş bu büyük şahsiyetleri gençlerimizin istifadesine sunmak üzere islam bilim tarihini okuyarak medeniyetimizin insanlığın bilim ve kültür mirasına katığı eserlerin izini sürmeyi ve bu bilim adamlarımızın profillerini gençlerin önüne bir model olarak koyan çeşitli çalışmalar yaparak tarihin tozlu rafları arasında kaybolan bu büyük mirası ortaya çıkararak geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

Betül Gildir

İçimdeki Çocuk

Kendi duygularımı ifade etmeden önce bana bu yazıyı yazdıran “ÖZLEM İçimdeki Çocuk” sergisinin sahibi Erdoğan Altındiş’in

Mehmet SUBAŞI

Pandemi Sürecinde Sinema

İnsanlık tarihi, yüzyıllar boyunca birbirinden farklı salgınlara tanık oldu. Mart ayı başından beri ise Covid-19 salgını