Yitik Miras Atölyesi

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirerek 13. yüzyılda bu faaliyetlerin başladığından bahseder. 

9. yüzyıl itibariyle ortaya çıkmaya başlayan İslam Bilim Tarihi’nin bilim tarihi araştırmaları açısından müşahhas bir önemi vardır. Zira tarih, felsefe, coğrafya, tıp, matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya, optik, tabiat ilimleri ve mimari gibi bilimin hemen hemen tüm alanlarında çalışmaların zirveye ulaştığı bu dönem insanlığın bir bilinç devrimi yaşamasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda gençlerimizin medeniyetimizin bilime katkıları konusunda tarihi bir şuur kazanmaya ihtiyacı vardır. Kendi tarihinde dünyaya bilimi öğretmiş büyük şahsiyetleri tanıması ve bu şahsiyetlerin ortaya çıkış koşullarını idrak etmesi yüksek bir bilgi toplumu idrakine ulaşılması bakımından çok önemli bir vasat sağlar. 

Yitik Miras Atölyesi olarak oldukça farklı disiplinlerde eserler vermiş bu büyük şahsiyetleri gençlerimizin istifadesine sunmak üzere islam bilim tarihini okuyarak medeniyetimizin insanlığın bilim ve kültür mirasına katığı eserlerin izini sürmeyi ve bu bilim adamlarımızın profillerini gençlerin önüne bir model olarak koyan çeşitli çalışmalar yaparak tarihin tozlu rafları arasında kaybolan bu büyük mirası ortaya çıkararak geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

Elmas Merve Sayan

Epidermolizis Bülloza

Epidermis, deriyi oluşturan üç tabakanın en dış kısmında yer alır. Epidermis dokusunun altında yer alan dermis

WhatsApp Image 2021-04-26 at 22.36.32
Yusuf Erdoğan Şahiner

ORİGAMİ 101: TOPLANIN, KATLIYORUZ!

Boş derslerde defterimizden sayfalar kopararak en az bir kere uçak yapmış, arkadaşlarımızla yarışmışızdır. Çocukluğumuz milli bayramlarda

Betül Gildir

Düşün\celer

“Kendini gerçekleştiren kehanet” bunu duymayanınız yoktur herhalde aranızda! Beklenilenin olmasıdır özetle. Peki bu beklenileni beklenen yapan

  YİTİK MİRAS ATÖLYESİ

  Ayrıntılı bilgi için geleceginbilimi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  Geçerli bir e-posta adresi olmalı  Gelecek ID’niz (Gelecek Kartının Son 6 Hanesi Gelecek Üyesi değilseniz boş bırakınız)

  Öğrenci iseniz bölümünüz ve okulunuz


  Gelecek ÜyesiyimGelecekten SeslerGelecek Buluşmaları GruplarıSosyal MedyaArkadaş TavsiyesiDiğer

  Yitik Miras kavramlarının sizde uyandırdığı çağrışımlar nelerdir?  Yitik Miras Atölyesine ne gibi katkılar sağlayabilirsiniz?  Yitik Miras Atölyesinden beklentileriniz nelerdir?  Geleceğin Bilimi Ailesine iletmek istediğiniz not  KVKK Aydınlatma Metnini onaylıyor musunuz ?