100. Gelecek Buluşmaları

Siyasal teori konusu politik olayların, kurum ve aktörlerin ilişkilerini anlamak ve çözümlemek için kullanılan temel sorunları ve çözümlerini analiz eden bir disiplindir. Siyasal teori disiplininde politik sistemlerin, ideolojilerin işleyişlerini ve düşüncelerin temel istekleri incelenmektedir.
Siyasal Teori Disiplinin de üzerine konuştuğumuz ve temel yapıları bazı ana konulara ayrılmıştır.

 

Devlet ve Toplum ilişkisi bu ana konulardan birincisi olarak karşımıza çıkmaktadır, devlet ve birey temasını oluşturmak çok önemlidir siyasal teorilerde bireylerin devlete bakışı ve devletin bireyi nereye konumlandırdığı tüm süreçlerin başında yer almaktadır.

 

İkinci bir ana konu ise Siyasi otorite ve yönetim başlığıdır, yönetim biçimlerinin devlet ve toplum ilişkisini inceledikten sonra ele almamız gereklidir. Yönetim de rejimler ve siyasi sistemlerin etkisi oldukça fazladır otoriter, totaliter rejimler veya demokrasi, monarşi gibi rejimler tartışılmalı ve sistemler değerlendirilmelidir.

 

Siyasi katılım ve temsil en önemli süreçlerden biridir, devlet ve toplumun ilişkisi le siyasi otorite ve yönetim sistemleri kullanılmaya başlarsa bireylerin toplumsal sorunlar ve ülke ile ilgili her türlü sorunda fikir beyan etmesi yasal ve süreçlere istediği ideolojik perspektiften yaklaşabilmelidir.

 

Adalet ve haklar, bireylerin birbirine ve devlete karşı sorumlulukları vardır, insan hakları ve eşitlik ön planda olmalı ve onurlu bir yaşamın yanı sıra ifade özgürlüğü vermelidir.

Siyasi İdeolojiler, Siyasal teorinin ana konuları ideolojileri topluma, devlete, bireye ve yaşamları üzerine etkileridir. Liberallik, muhafazakarlık, sosyalizm gibi birçok ideoloji vardır ve toplumu, politika yapımlarını inceleme fırsatları sunmaktadır.

 

Siyasal teorileri kendi günlük yaşantımızdan da keşfedebiliriz, toplumu anlamak ve liderlerin, karar alıcıların düşüncelerini analiz etmek üzere incelenebilir. Ayrıca Toplumun değişimi ve yapılacak siyasi reformlarda farklı ideolojilerin incelenmesi Devlet- İktidar, Demokrasi ve siyasi katılım, İdeolojiler, Siyasi davranışlar, Uluslararası ilişkiler, Siyasal etik ve düşünceler başlıkları altında incelemek hem akademik hem de toplumsal olarak faydalı olacaktır.

Katılımcılar
 • Safa Koçoğlu 
 • Pınar Solhan
 • Muhammed İkbal Alp
 • Yusuf Konaloğlu
 •  Canan Dalğalı
 • Sümeyye Aksoy
 • Büşra Argüç
 • Meral Dağlılar
 • Halil Altıntaş
 • Pınar Solhan
 • Hilal Büşra Gülcan
 • Esra Nur Dündar
 • Bedirhan Zaimoğlu
 • Barbaros Tayyip Saymaz
 • Emre Soysal
 • Elif Bilge Yılmaz
 • Zeynep Duman
 • Firdevs Güler
 • Suzan Kocaağa
 • Büşra Başlar
 • Fatma Zehra Kızıldağ
 • Mustafa Lokmacı
 • M. Nafi Serim
 • Fırat Semih Avşar