Gelecek Kampı

Gelecek Kampı Nedir?

Gelecek Kampı yaz kış olmak üzere yılda iki defa 2-3 gün olacak şekilde gerçekleştirilen Proje Tasarım Teknikleri ve Yürütme Stratejileri Eğitimidir. Kamp programında alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen proje yazım eğitimini takiben katılımcılarında olduğu proje yazımı gerçekleştirilir planlanmaktadır.
Bu eğitim sonunda katılımcıların AB projeleri, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı ), TÜBİTAK gibi birçok önemli kurum ve kuruluşa proje hazırlama konusunda bilgilerini artırarak kurumlarında proje yazma konusunda farkındalık oluşturmak, proje üretme ve yürütme kapasitesini artırmak, kendi kurumlarına ve çevrelerine bu çalışmaları yansıtmaları, uygulamaları, ülke ekonomisine katkı sağlamaları konusunda bilgi ve yeterliklerini geliştirmektir.

Bu eğitim ile katılımcılara eğitim alanında ulusal ve uluslararası proje hazırlama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olup eğitim katılımcıların aktif katılımı ve derse devamlarını gerektirmektedir. Eğitim sürecinde, tüm katılımcıların eğitmenler rehberliğinde kendi proje fikirleri üzerinde çalışarak eğitim alanında proje önerisi hazırlamaları sağlanacaktır.

2a097ce4-e0f5-49ad-870b-062ff0bccbac

13. Gelecek Kampı Başvurusu