Gelecek Kampı

Gelecek Kampı Nedir?

Gelecek Kampı, fikirden gerçeğe adım adım bir yolculuğu temsil etmektedir. Bu sene 12-16 Ekim tarihleri arasında Gelecek Tasarımcılarımızla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 

 

Proje Tasarım Teknikleri & Yürütme Stratejileri Eğitimleri ve Sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş kampımıza Proje yazma konusunda uzman eğitmenler yer alacaktır.  Kamp programında alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen proje yazım eğitimini takiben katılımcıların da olduğu proje yazımı  planlanmaktadır.

 

Bu eğitim sonunda katılımcıların AB projeleri (ERASMUS), İSTKA, TÜBİTAK, PRODES gibi birçok önemli kurum ve kuruluşa proje hazırlama konusunda bilgilerini artırarak kurumlarında proje yazma konusunda farkındalık oluşturmak, proje üretme ve yürütme kapasitesini artırmak, kendi kurumlarına ve çevrelerine bu çalışmaları yansıtmaları, uygulamaları, ülke ekonomisine katkı sağlamaları konusunda bilgi ve yeterliklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Bu eğitim ile katılımcılara eğitim alanında ulusal ve uluslararası proje hazırlama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersler teorik(online) ve uygulamalı (fiziki) olarak gerçekleştirilecek olup eğitim katılımcıların aktif katılımı ve derse devamlarını gerektirmektedir. Eğitim sürecinde, tüm katılımcıların eğitmenler rehberliğinde kendi proje fikirleri üzerinde çalışarak eğitim alanında proje önerisi hazırlamaları sağlanacaktır.

proje kampı-3