Gelecek Akademisi

Gelecek Akademisi Ne Yapıyor?

Gelecek Akademisi yaşam bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve sanat alanında multidisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda tematik atölyeyi kapsar.

Kendine özgü topluluklar olarak belli bir alanda gelecek tasavvuru geliştirmeyi ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi amaçlayan atölyeler, bu alanlarda üyelerine hem bakış açısı hem de gelecek perspektifi kazandırmış olur.

TEMALAR

Yitik Miras Atölyesi, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla faaliyet gösteren bir girişimdir. Bu atölye, unutulmuş gelenekleri, el sanatlarını ve tarihi eserleri canlandırarak gelecek nesillere aktarır. Mirasın korunması, atölyenin öncelikli hedefidir. Yitik Miras Atölyesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak kültürel zenginlikleri yaşatır ve geleceğe taşır.

Gelecek Muhafızları, yeni nesil meselesine odaklanarak toplumsal farkındalık yaratıyor. Proje, çocukların keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmayı, meraklarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyor. Bu sayede, toplumda öz kimliklerini bilen bireyler olarak var olmalarına katkı sağlıyor, geleceği güçlü bir şekilde muhafaza ediyor.

Siyasal teori, politik olayların, kurum ve aktörlerin ilişkilerini anlamayı ve çözümlemeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu alanda temel sorunlar ve çözümleri analiz edilir. Siyasal teorinin amacı, politika alanındaki karmaşık ilişkileri açıklamak ve toplumsal düzeni anlamaktır. Böylece, siyasal teori, politika ve toplum ilişkisini daha derinlemesine kavramamıza

Dijital devrim, internet, mobil teknoloji, bulut bilişim, yapay zeka ve sosyal medya gibi faktörlerle şekillenen bir dönemi ifade eder. Bu devrim, bilgiye erişimi demokratikleştirirken iş süreçlerini, iletişimi ve ticareti kökten dönüştürmüştür. Toplumları, ekonomileri ve kültürleri derinden etkileyen bu hızlı ilerleme, çağımızın belirleyici özelliklerinden biridir.

Bilim İletişimi, bilimsel bilgileri geniş kitlelere anlaşılır, ilgi çekici ve etkili bir şekilde aktarmayı hedefler. Medya ve toplum, olumsuz algıları azaltmak için bilimsel temellere dayalı bir dil kullanmalıdır. Özellikle gençlerin olumlu bir gelecek perspektifi kazanması için bilim iletişimi kritik önem taşır. Bilim, toplumun bilinçli kararlar almasına katkı sağlar .

Gelecek Tasarımcıları için düzenlenen şehir kültürü atölyeleri, şehirde yaşayanları bir araya getirerek tarih, coğrafya ve kültürü tanımayı amaçlar. Bu atölyelerde yeni dostluklar ve muhabbetler doğar. Yaşadığımız şehrin kültürü, tarihi ve coğrafyasını keşfetmek amacıyla düzenlediğimiz atölyelerde, Gelecek Tasarımcıları arasındaki bağları güçlendiriyoruz.

İnsanlar doğayı kontrol etmeye çalışsa da aslında ekosistemin bir parçasıdır. Bilinçli ya da değil, kaynakları tüketerek ve çevreyi kirleterek ekolojik dengeyi bozuyoruz. Gelecek kuşakların yaşam hakkını riske atıyoruz. Sürdürülebilirlik için bireysel ve toplumsal düzeyde adımlar atmalıyız. Ancak doğayı kontrol etmek yerine uyum içinde yaşarsak uzun vadeli refahı sağlayabiliriz.

Biyoteknoloji, meraklı zihinleri beyin ve sinir sistemi dünyasına çeken bir keşif yolculuğudur. Uzman sinirbilimcilerin sunumları ve etkileşimli deneyimleri ile katılımcılar, temel beyin bilgilerini edinirler. Sinir hücrelerinin çalışması, iletimi ve duygu-davranış ilişkisi gibi temel konular öğretilir. Atölye, ülkemizde sinirbilimin gelişmesine katkı yapmayı amaçlayan uygulamaları da içerir.

Terennüm, alçak sesle mırıldanma veya şakıma anlamına gelir. Müzik, teknik bilgi değil duygu ile hissedilir. 'Eğitim yetmez, terennüm şart!' Ses, titreşim değil, duyguların yankısıdır. Terennüm, derinliği kavramak, anlamı anlamaktır. Notalar değil, duyguları besler. Müzik, insan ruhunu anlatmanın yolu. Terennüm, müziğin kalbindeki duygu ve anlamı ifade eder. Sözsüz notalar, duygu denizine yolculuk.

Sağlık dijitalleşirken, tıbbi yenilikleri anlayan, hızla adapte olan ve yeni tedavilere açık olanlar, sağlık hizmetlerini dönüştüren liderler olacak. TeleSağlık, yapay zeka destekli teşhisler ve kişiselleştirilmiş tedaviler, hasta bakımını daha etkili ve erişilebilir hale getiriyor. Sağlık kariyeri hedefleyenler için teknoloji odaklı bilgi ve beceriler kritik öneme sahiptir.

Hatır: gönül, kalp. Birine karşı duyulan saygı, sevgi.Hatırlı İşler bir gönül inşası hareketidir. Birlikten kuvvet doğar diyerek, elimizden gelenleri birleştirdiğimiz, çoğalttığımız ve parlattığımız bir emek atölyesi. Bir yerlerde bizi bekleyen her canın gönlüne sirayet etmek için çalışarak, fıtratında merhamet olanlarla yola koyuluyoruz...

Dünya üzerinde var olduğumuz günden beri, bitkiler ve doğa hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu doğal güzellikleri anlamak ve keşfetmek, içerdikleri derinlikleriyle öğrenmek insanlık olarak üzerimize düşen bir sorumluluktur. Biz doğayı etkileriz, ancak unutmamak gerekir ki doğa da bizi etkiler. Hipokrat'ın sözü, 'Ne tüketirsen osun,'...

Hic şüphesiz yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir mimarlık. Yapılar, yaşam düzenimizin resmini oluşturur bir pencerede ve haliyle yaşam tarzımızı şekillendirir. Esas görevi Dünyayı güzelleştirmek olan insanoğlunun, yüzyıllar boyunca birçok..

Bilim kurgu, bilimsel gerçeklikle fantastik öğeleri harmanlayan, insanın bilinmeyene duyduğu merakı tatmin eden ve güncel bilimsel gelişmeleri keşfeden heyecan verici bir edebi türdür. Uzay yolculukları, yapay zeka, zaman yolculuğu gibi konuları işlerken, insan doğası...

"Hayret Atölyesi", zihinsel, mekansal, zamansal ve sosyal farkındalığı geliştirir. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği bağlar. Toplumsal dinamikleri, iletişimi ve işbirliğini artırırken, empati ve sosyal sorumluluk duygusunu pekiştirir. Uzman rehberler eşliğinde interaktif oturumlar ve grup..

Geçmişten ilham alarak geleceği şekillendirmek isteyen Geleceğin Bilimi ekibinin lise düzeyinde yaptığı çalışmaların bütünü "Geleceğe Dönüş" başlığı altında yürütülmektedir. Bizler yeni nesilden şikayet etmek değil; onları iyiliğe, başarıya yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Atölyesinin devamı niteliğinde olan yepyeni bir atölyeyle karşınızdayız. "İnterdisipliner Sanat Tarihi Atölyesi" olarak iki farklı yapıda eş zamanlı olarak çalışmalara devam edeceğiz. İlk yapımız lisansüstü öğrencilerine özel "Disiplinlerarası Makale Yazma Etkinliği" olacaktır.