Gelecek Akademisi

Gelecek Akademisi Ne Yapıyor?

Gelecek Akademisi yaşam bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve sanat alanında multidisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda tematik atölyeyi kapsar.

Kendine özgü topluluklar olarak belli bir alanda gelecek tasavvuru geliştirmeyi ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi amaçlayan atölyeler, bu alanlarda üyelerine hem bakış açısı hem de gelecek perspektifi kazandırmış olur.

TEMALAR

Gelecek Tasarımcıları için düzenlenen şehir kültürü atölyeleri, şehirde yaşayanları bir araya getirerek tarih, coğrafya ve kültürü tanımayı amaçlar. Bu atölyelerde yeni dostluklar ve muhabbetler doğar. Yaşadığımız şehrin kültürü, tarihi ve coğrafyasını keşfetmek amacıyla düzenlediğimiz atölyelerde, Gelecek Tasarımcıları arasındaki bağları güçlendiriyoruz.

Terennüm kelimesi alçak sesle mırıldanma, şakıma anlamına gelir. Müziğin sadece teknik bilgiyle değil duyguyla da hissedilmesi gibi, anlamı kavramak için de 'Eğitim yetmez, terennüm şart!' deriz. Ses sadece titreşim değil, duyguların yankısıdır. Şarkıların notaları değil duyguları besler. Terennüm, bu derinliği kavramak, anlamı anlamaktır.

Hatır: gönül, kalp. Birine karşı duyulan saygı, sevgi.Hatırlı İşler bir gönül inşası hareketidir. Birlikten kuvvet doğar diyerek, elimizden gelenleri birleştirdiğimiz, çoğalttığımız ve parlattığımız bir emek atölyesi. Bir yerlerde bizi bekleyen her canın gönlüne sirayet etmek için çalışarak, fıtratında merhamet olanlarla yola koyuluyoruz...

İnsanlar doğayı kontrol etmeye çalışsa da aslında ekosistemin bir parçasıdır. Bilinçli ya da değil, kaynakları tüketerek ve çevreyi kirleterek ekolojik dengeyi bozuyoruz. Gelecek kuşakların yaşam hakkını riske atıyoruz. Sürdürülebilirlik için bireysel ve toplumsal düzeyde adımlar atmalıyız. Ancak doğayı kontrol etmek yerine uyum içinde yaşarsak uzun vadeli refahı sağlayabiliriz.

Sağlık dijitalleşirken, geleceği şekillendirenler; tıbbi yenilikleri anlayan, çabuk adapte olan ve yeni tedavileri benimseyenler olacak. Hasta bakımı daha etkili ve erişilebilir hale geliyor. TeleSağlık, yapay zeka destekli teşhisler ve kişiselleştirilmiş tedaviler gibi faktörler, sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Sağlık kariyeri düşünenler için teknoloji odaklı bilgi ve beceriler önemlidir.

Bilim İletişimi, bilimsel bilgilerin geniş kitlelere anlaşılır, ilgi çekici ve etkili bir biçimde aktarılmasını hedefler. Sürekli olumsuz haberlere maruz kalan kişilerde dünyaya dair karamsar bir görüş oluşabilir. Geleceği endişeyle gören gençlerde olumlu bir gelecek düşüncesi oluşması zor olabilir. Bu nedenle medyanın ve toplumun dili, bilimsel bir temele dayanmalıdır. Bilim İletişimi, bu noktada büyük önem taşır.

Dünya üzerinde var olduğumuz günden beri, bitkiler ve doğa hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu doğal güzellikleri anlamak ve keşfetmek, içerdikleri derinlikleriyle öğrenmek insanlık olarak üzerimize düşen bir sorumluluktur. Biz doğayı etkileriz, ancak unutmamak gerekir ki doğa da bizi etkiler. Hipokrat'ın sözü, 'Ne tüketirsen osun,' bu karşılıklı etkileşimi özlü bir şekilde ifade eder.

Sinirbilim Atölyesi, meraklı zihinleri beyin ve sinir sistemi dünyasına çeken bir keşif yolculuğudur. Uzman sinirbilimcilerin sunumları ve etkileşimli deneyimleri ile katılımcılar, temel beyin bilgilerini edinirler. Sinir hücrelerinin çalışması, iletimi ve duygu-davranış ilişkisi gibi temel konular öğretilir. Atölye, ülkemizde sinirbilimin gelişmesine katkı yapmayı amaçlayan uygulamaları da içerir

Siyasal teori, politik olayların, kurum ve aktörlerin ilişkilerini anlamayı ve çözümlemeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu alanda temel sorunlar ve çözümleri analiz edilir. Siyasal teorinin amacı, politika alanındaki karmaşık ilişkileri açıklamak ve toplumsal düzeni anlamaktır. Böylece, siyasal teori, politika ve toplum ilişkisini daha derinlemesine kavramamıza yardımcı olan değerli bir akademik disiplindir.

Yitik Miras Atölyesi

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirerek 13. yüzyılda bu faaliyetlerin başladığından bahseder..

Hic şüphesiz yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir mimarlık. Yapılar, yaşam düzenimizin resmini oluşturur bir pencerede ve haliyle yaşam tarzımızı şekillendirir. Esas görevi Dünyayı güzelleştirmek olan insanoğlunun, yüzyıllar boyunca birçok...