8. Gelecek Vizyonu

"İyimser Gelecek"

Ekonomik kriz, küresel ısınma, sonu gelmeyen savaşlar, nefret, şiddet, açlık, yoksulluk… Kötümser olmak için ne çok sebep var değil mi? Üstelik insanlık tarihi boyunca bir çok kültürde gelecek kavramı çoğu zaman bunlar gibi kötümser senaryolarla bağdaştırılmıştır. Halbuki gelecekle ilgili bu kötümser beklentiler aslında kötümser geleceğin oluşmasına da bizzat katkı sağlar. Bir toplumun gelecekle ilgili kötümser beklentileri ne kadar büyüksek bu beklenti o toplumun fertlerinin bireysel yanlışlarını da o derece meşrulaşır.


Aslında İyimser Gelecek kitabının yazarı John Brockmanın dediği gibi geleceğe iyimser bir gözle bakmak için daha çok sebep vardır. Ve bir kez bakış açınızı değiştirdiğinizde daha iyi bir gelecek için de imkanlar belirmeye başlar. Böylece sicim teorisinden eğitime, nüfus artışından tıp bilimine, küresel ısınmadan dünyanın sonuna kadar çok geniş bir yelpazede iyimser gelecek kuramı şekillenir. Bütün bunlar bize yaşadığımız dünyayı daha iyi duruma getirmek için pek çok farklı yol olduğunu gösterir.