Yitik Miras
Yitik Miras Atölyesi

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirerek 13. yüzyılda bu faaliyetlerin başladığından bahseder. 

9. yüzyıl itibariyle ortaya çıkmaya başlayan İslam Bilim Tarihi’nin bilim tarihi araştırmaları açısından müşahhas bir önemi vardır. Zira tarih, felsefe, coğrafya, tıp, matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya, optik, tabiat ilimleri ve mimari gibi bilimin hemen hemen tüm alanlarında çalışmaların zirveye ulaştığı bu dönem insanlığın bir bilinç devrimi yaşamasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda gençlerimizin medeniyetimizin bilime katkıları konusunda tarihi bir şuur kazanmaya ihtiyacı vardır. Kendi tarihinde dünyaya bilimi öğretmiş büyük şahsiyetleri tanıması ve bu şahsiyetlerin ortaya çıkış koşullarını idrak etmesi yüksek bir bilgi toplumu idrakine ulaşılması bakımından çok önemli bir vasat sağlar. 

Yitik Miras Atölyesi olarak oldukça farklı disiplinlerde eserler vermiş bu büyük şahsiyetleri gençlerimizin istifadesine sunmak üzere islam bilim tarihini okuyarak medeniyetimizin insanlığın bilim ve kültür mirasına katığı eserlerin izini sürmeyi ve bu bilim adamlarımızın profillerini gençlerin önüne bir model olarak koyan çeşitli çalışmalar yaparak tarihin tozlu rafları arasında kaybolan bu büyük mirası ortaya çıkararak geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

Yitik Miras Atölyeleri

Atölye Takımı

bnbardakci

Atölye Danışmanı

Büşra Nur Bardakçı

Şehir Plancısı
ikucuk

Yitik Miras Takımı

İlknur Küçük

Fizyoterapi
nmetin2

Atölye Asistanı

Nisa Metin

Eczacı
egunes

Zonguldak Gelecek Daveti

Elif Güneş

Fizyoterapist
gb kafa renkli

Yitik Miras Takımı

Esma demir

İç Mimarlık Öğrencisi
gb kafa renkli

Yitik Miras Takımı

rabia gül

gb kafa renkli

Yitik MirasTakımı

Feyza Karapehlivan