Yitik Miras

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirerek 13. yüzyılda bu faaliyetlerin başladığından bahseder. 

9. yüzyıl itibariyle ortaya çıkmaya başlayan İslam Bilim Tarihi’nin bilim tarihi araştırmaları açısından müşahhas bir önemi vardır. Zira tarih, felsefe, coğrafya, tıp, matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya, optik, tabiat ilimleri ve mimari gibi bilimin hemen hemen tüm alanlarında çalışmaların zirveye ulaştığı bu dönem insanlığın bir bilinç devrimi yaşamasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda gençlerimizin medeniyetimizin bilime katkıları konusunda tarihi bir şuur kazanmaya ihtiyacı vardır. Kendi tarihinde dünyaya bilimi öğretmiş büyük şahsiyetleri tanıması ve bu şahsiyetlerin ortaya çıkış koşullarını idrak etmesi yüksek bir bilgi toplumu idrakine ulaşılması bakımından çok önemli bir vasat sağlar. 

Yitik Miras Atölyesi olarak oldukça farklı disiplinlerde eserler vermiş bu büyük şahsiyetleri gençlerimizin istifadesine sunmak üzere islam bilim tarihini okuyarak medeniyetimizin insanlığın bilim ve kültür mirasına katığı eserlerin izini sürmeyi ve bu bilim adamlarımızın profillerini gençlerin önüne bir model olarak koyan çeşitli çalışmalar yaparak tarihin tozlu rafları arasında kaybolan bu büyük mirası ortaya çıkararak geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

Yitik Miras Etkinlikleri

107. Gelecek Buluşması’nda Bilim tarihi disiplinine verilen desteklerin yeterliliği üzerinden dününü, bugününü ve yarınını değerlendirdik. Toplumsal açıdan bakıldığında bilim ve toplum ilişkisi günden güne zayıflamıştır. Bu zayıflığın görülmesi üzerine gelecek buluşmalarında ”yitik miras” başlığı ile aslında bilim tarihi mirasımız ele alınmıştır

Yitik Miras Takımı

bnbardakci

Atölye Danışmanı

Büşra Nur Bardakçı

Şehir Plancısı
egunes

Zonguldak Gelecek Daveti

Elif Güneş

Fizyoterapist
nmetin2

Atölye Asistanı

Nisa Metin

Eczacı
gb kafa renkli

Yitik Miras Takımı

Sefa Nur Kuruçay

ikucuk

İlknur Küçük

Fizyoterapi
gb kafa renkli

rabia gül

gb kafa renkli

Yitik MirasTakımı

Feyza Karapehlivan

gb kafa renkli

Yitik Miras Takımı

Esma demir

İç Mimarlık Öğrencisi