107. Gelecek Buluşmaları

107. Gelecek Buluşması’nda Bilim tarihi disiplinine verilen desteklerin yeterliliği üzerinden dününü, bugününü ve yarınını değerlendirdik. Toplumsal açıdan bakıldığında
bilim ve toplum ilişkisi günden güne zayıflamıştır. Bu zayıflığın görülmesi üzerine gelecek buluşmalarında ”yitik miras” başlığı ile aslında bilim tarihi mirasımız ele alınmıştır. Kamu, özel
sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları yiten mirasımız için ayrı ayrı görevler alabilir ve bu alanda çalışmalar yapabilirler. Buluşmada bahsi geçen kurum ve kuruluşların ne gibi çalışmalar yapmalarının daha faydalı olacağı yönünde beyin fırtınası yapılmıştır.

davetliler
 • Tuncay Zorlu,
 • Mustafa Yavuz,
 • Turan Kışlakçı,
 • Said Sabbagh,
 • Esra Zehra Balkan
 • Nihal Fırat Özdemir
Katılımcılar
 • Emir Almış
 • Talha Keşir
 • Hümeyra Şenyüz
 • Cenk Mustafa Koçak
 • Haşim Aktaş
 • Talip Yıldız
 • Özlem Korkmaz
 • Ebrar Şeyma Altun
 • Kübra Türe Yakın
 • Zehra Esra Balkan
 • Sefa Nur Kuruçay
 • Burak Muhsin Akın
 • Fatma Nur Bulkurcuoğlu
 • Ayşe Hilal Bakacak
 • Büşra Ayaz
 • Tahsin Yıldırım
 • Muhammed Emin Vatansever
 • Milad Rasham
 • Hatice Kübra İpek Kayabaşı
 • Alper Atasoy
 • Merve Erdem
 • Elif Fedakar
 • Sena Kaynar
 • Seray Yıldız
Buluşma sonunda ortaya çıkan proje fikirleri ve öneriler

Yitik Miras etkinliği esnasında günümüzde sıklıkla karşılaşılan bazı problemleri ele alma fırsatımız oldu. Bu problemlerden bazıları;

 

1. Türkiye’de halkın bilim tarihi konusundaki bilinçlilik seviyesinin yetersiz oluşu.


2. Türkiye’de devletin veya diğer kamu kurumlarının bilim tarihine yönelik desteklerinin yetersiz oluşu.


3. Okullarda bilim tarihi dersinin verilmeyişi


4. Okullarda işlenen derslerin -matematik, fizik, kimya vb. tarihlerinin yalnızca ezbere anlatılması ve az yer verilmesi

 

5. Bilim tarihi disiplininin medyada yeterli yer bulamayışı


6. Bilim tarihinin oyunsallaştırılmaması

 

Tartışılan bu problemler neticesinde bazı proje fikirleri geliştirilmiştir. Geliştiren proje fikirlerinin özetleri şunlardır;

 

-Yapay Zekanın tarihine ilişkin bir çalıştay/program:
Günümüzde yaygın kullanım alanı bulan yapay zeka uygulamaları henüz tarihsel açıdan incelenmemiştir. Planlanan çalıştay ile yapay zeka tarihinin incelenmesi hedeflenmiştir.


-Yetim kitaplar projesi:
Günümüzde binlerce kadim eserimiz dilimize
çevrilmeyi beklemektedir. Bu proje ile hedeflenen,
henüz dilimize çevrilmemiş yitik mirasımızın çevirilerinin yapılması bu minvalde bir çeviri hareketinin başlatılmasıdır.


-Astroromi Rotaları ile alakalı ülkemiz kaynaklarını tanıyarak yazılacak projeler:
Ülkemizde adını fazla duyuramamış Jeoparklar, astronomi gözlem merkezleri mevcuttur. Bu alanda projeler üretilebilir.


– ”Yitik Miras” gelecek buluşması serisi yapılarak alandaki sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden proje fikirlerinin üretilmesi:
107. Gelecek Buluşması’nın konusu fazlaca ilgi görmüş ve bu alanda çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu sebeple bir seri olarak Yitik Miras toplantılarının devam ettirilmesi faydalı olacaktır.


-Farklı yaş gruplarına hitap edecek bir ansiklopedi oluşturması:
İslam alimleri ile alakalı özellikle çocuk ve gençler için hazırlanmış bir ansiklopedinin henüz literatürde olmayışı tespit edilerek bu alanda çalışmalar yapılabileceği etkinlikte konuşulmuştur.