106. Gelecek Buluşmaları

Çocuk edebiyatı alanında maddi kaygılar göz önünde bulundurularak içeriklerin gelişim odaklı değil, pazarlama odaklı olması endişe vericidir.


Bebeklik ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ekran maruziyetinin dil, bilişsel ve sosyal alanlara olan potansiyel etkileri incelenmelidir. Sanal kimlik oluşturmayla birlikte ortaya çıkan saldırganlık benzeri davranış problemleri, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte
değerlendirilmelidir.


Sanal kimlik oluşturma sürecinde ve olumsuz medya içeriklerinden kaynaklı olarak prososyal davranışların kazandırılamaması ya da korunamaması, çocukların sosyal gelişimi açısından endişe vericidir.


Çocukların medya aracılığıyla farklı kültürleri görmesi, zaman zaman toplumsal yozlaşma ve olumsuz entegrasyona yol açabilmektedir. Aşırı uyaranlara maruz kalan çocuklar,
doyumsuzluk ve sıkılma sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu durum, çocuğun sürekli yoğun uyaranlara maruz kalmasıyla, duyusal yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu konu, çocuk gelişimi ve bilişsel psikoloji bağlamında incelenebilir.

davetliler

hüseyin urcan

Kontrol Mühendisi, Oyuncu, Video içerik yapımcısı olan Urcan, yaratıcı çalışmalara ve hikaye anlatmaya olan tutkusu ve enerjisiyle aramızdaydı.

Hüseyin Yıldırım

Muhammed Ahmet Demir

Katılımcılar

 

 • Zeynep Kafkas
 • Muhammet İkbal Alp
 • Kübra Boz
 • Gülsüm Çakır
 • Zeynep Erva Doğan
 • Begüm Kanbur
 • Semiha Kocakara
Buluşma sonunda ortaya çıkan proje fikirleri ve öneriler
 • Medya alanında ortaya konulan ürünlerin editöryel süreçlerinde maddi kaygı ve talep doğrultusunda hizmet amacı gütmeyen uzmanlarla işbirliği yapılması önemlidir. Bu sayede, toplumun ve özellikle çocukların ihtiyaçları daha etkili bir şekilde karşılanabilir.

 • Özellikle 0-3 yaş ekran süresinin en aza indirilebilmesi için aileler bilinçlendirilebilir. Bu amaçla, ailelerle birlikte etkinlik oluşturma atölyeleri planlanarak, ebeveynlere doğru bilgi
  aktarımı sağlanabilir.

 • Medya ürünlerinin pedagojik sınıflandırılması yapılmalı ve projeler ailelerin ulaşılabilirliğine
  sunulmalıdır. Bu, sürdürülebilir bir proje oluşturulması için önemli adımlardan biridir.

 • Çocuklara kendi kültürümüzü tanıtırken daha interaktif yöntemler kullanılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda, interaktif yöntemler yazma atölyesi düzenlenerek, bu alanda yeteneklerin geliştirilmesine destek olunabilir.

 • Çocukların yararına hizmet ederken, öncelikle yetişkinlerin kendilerini bu alanda geliştirmeleri için farklı alanlarda konferanslar, kitap incelemeleri ve eğitsel atölyeler düzenlenebilir. Bu, etkili iletişim ve yönlendirme becerilerini artırarak çocukların medya kullanımında daha bilinçli olmalarına katkı sağlar.

 • Çocuklara kültürel değerlerin etkileşimli bir şekilde öğretilmesi için kültürümüze ait özel
  günlerle ilgili etkileşimli çalışmalar yapılmalıdır.

 • Çocukların motor ve bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla, açık alanda bir sokak
  oyunları festivali düzenlenmesi düşünülmektedir.

  Bu etkinlik, çocukların fiziksel aktivite düzeylerini artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve
  yaratıcılıklarını desteklemek gibi belirlenmiş hedeflere yönelik bir girişimdir.