16. Gelecek Kampı

Katılımcıları ve eğitmenler

Katılımcılar

 • Aynur Hodaman
 • Canan Dalğalı
 • Emre Çete
 • Ayşegül Çinkaya
 • Fatma Güzhan
 • Ahmet Taha Türk
 • Firdevs Birinci
 • Medine Erek
 • Neslihan Sırtlı
 • Kader Yasan
 • Leyla Yerli
 • Elif Nur Temizay 
 • Enise Feyza Yıldız
 • Zeynep Kafkas
 • Aliye Nur Arapoğlu
 • İrem Demir
 • Rabia Nur Kalem
 • Semra Ünal

Eğitmenler

 • İlknur Bilgi Kurt
 • Büşra Ayaz
 • Muhammed İkbal Alp
 • Nihal Kocaağa
 • Tuğba İzgi
 • Yusuf Bilgi

Geleceğin Bilimi 16. Kampını Gerçekleştirdi. 💫

‘2023 Gelecek Kampı’ bu sene Tuzla Ömer Halisdemir Gençlik parkında Gelecek Tasarımcılarımız ve uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. İlk günü tanışma-drama etkinliği-proje yazmaya giriş ve beyin fırtınasıyla sonlandı. 🍂

 

Bu kamp, fikirden gerçeğe adım adım bir yolculuğu temsil ediyor. Bu vesileyle Gelecek Tasarımcılarımızla yeni bir yolculuğa çıktık. Farklı birçok deneyim elde etme fırsatı bulduk. 💫

 

Fikir Geliştirme: Gelecek Tasarımcılarımız, beyin fırtınası yaparak birçok farklı alanda rastlanılan sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak projelerini şekillendirdiler.🧠

 

Proje Eğitimi: Alanında uzman proje eğitmenleri, Gelecek Tasarımcılarımıza rehberlik ederek proje yazma teknikleri eğitimi verdiler.👩‍🏫

 

Eğitimler: Katılımcılara Nefes Eğitimi, Proje Yazma Teknikleri ve Literatür Taraması gibi çeşitli eğitimler verildi. Bu eğitimler sayesinde bireylerin farklı becerileri kazanmalarına olanak sağlandı. 🎯🎉

 

Sosyal Aktiviteler: Kamp sırasında sosyal aktiviteler de sunuldu. Böylece motivasyon sağlanmış olmasıyla beraber ve dinlenmelerine de yardımcı oldu. 🎭

 

Aktiviteler: Katılımcılar, kamp süresince Doğa Yürüyüşü, Drama,Paintball, okçuluk, ebru sanatı ve matrak gibi çeşitli etkinliklere katıldılar. Bu bileşenler, eğlence ve takım çalışması için fırsatlar sundu.🎭🎯🥊

 

Gelecek Kampı hem fikir geliştirme hem de kişisel gelişim fırsatları sunan bir etkinlik oldu. Bu tür kamplar, bireylerin girişimciliklerini geliştirmelerine, yeni yetenekler kazanmalarına ve benzersiz üretmelerine yardımcı oluyor. 💫

 

Sizde farklı disiplinlerde Gelecek Tasarımcılarımızla geleceğe dair kavramlar hakkında konuşmak, atölyeler kurmak, projeler geliştirmek ve geleceğe dokunmak isterseniz başvuru zamanı aktifleşen formumuzu doldurabilirsiniz.🤝

Gelecek Kampı Proje Özetleri

1. Proje Tanımı: Bu proje, astronomi ve doğada kullanılan çeşitli formüllerin mantığını öğrenmekte ve uygulamakta öğrencilerin zorlanmalarına odaklanmaktadır. Proje kapsamında, öğrencilere doğadaki fenomenleri açıklamak için kullanılan matematiksel ve bilimsel formülleri öğretmek amaçlanmaktadır.

2. Proje Amaçları:

 • Öğrencilere astronomi ve doğa bilimleriyle ilgili temel formüllerin mantığını anlatmak.
 • Öğrencilere pratik uygulamalarla formüllerin nasıl kullanılacağını öğretmek.
 • Öğrencilerin fen ve matematik konularında daha güçlü temellere sahip olmalarını sağlamak.

3. Proje Süreci:

 • Formül öğrenme aşaması: Astronomi ve doğa bilimleri konularında kullanılan temel formüllerin sınıflandırılması ve öğrencilere anlatılması.
 • Uygulama aşaması: Öğrencilere çeşitli gözlemler ve deneyler aracılığıyla formüllerin nasıl uygulandığını göstermek.
 • Proje sonu değerlendirme: Öğrencilerin kazanımlarını değerlendirmek ve gerekirse ek destek sağlamak.

4. Proje Çıktıları:

 • Öğrencilerin doğa bilimleri ve astronomi konularındaki formülleri anlamalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek.
 • Astronomi ve doğa bilimlerine ilgi duyan öğrencilerin motivasyonunu artırmak.

5. Proje Faydaları:

 • Öğrencilerin fen ve matematik konularındaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmak.
 • Astronomi ve doğa bilimleri alanında ileri düzeyde eğitim almak isteyen öğrenciler için temel oluşturmak.
 • Fen bilimleri alanında yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.

Proje Raporu Sonucu: Doğadaki Formüller Projesi, öğrencilerin fen ve matematik konularındaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan etkili bir eğitim projesidir. Proje, öğrencilerin doğa bilimleri ve astronomi konularına olan ilgilerini artırarak, bu alanlarda nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.

1. Proje Tanımı: Bu proje, huzurevlerinde yaşayan dil ve sanat dallarında yetkin bireylerin yeteneklerini işleyecek eğitim ortamları olmaması sebebiyle mutsuz olmalarına odaklanmaktadır. Proje kapsamında, huzurevindeki yaşlı bireylerin dil ve sanat yeteneklerini keşfetmeleri ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilmektedir.

2. Proje Amaçları:

 • Huzurevindeki yaşlı bireylerin dil ve sanat yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak.
 • Deneyimlerini paylaşmalarını teşvik ederek sosyal etkileşimlerini artırmak.
 • Huzurevinde yaşayan bireylerin mutluluk düzeylerini yükseltmek.

3. Proje Süreci:

 • Yetenek keşfi aşaması: Huzurevinde yaşayan bireylerin dil ve sanat yeteneklerini belirlemek.
 • Eğitim ve paylaşım aşaması: Yaşlı bireylere dil ve sanat konularında eğitim vermek ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmek.
 • Proje sonu değerlendirme: Yaşlı bireylerin mutluluk düzeylerini değerlendirmek ve proje sonuçlarını analiz etmek.

4. Proje Çıktıları:

 • Huzurevinde yaşayan bireylerin dil ve sanat yeteneklerini geliştirmek.
 • Sosyal etkileşimleri artırarak yaşlı bireylerin mutluluk düzeylerini yükseltmek.
 • Huzurevi ortamında pozitif bir kültür oluşturmak.

5. Proje Faydaları:

 • Yaşlı bireylerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak.
 • Dil ve sanat alanlarında yetenekli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarmak.
 • Huzurevi ortamında pozitif bir atmosfer oluşturarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak.

Proje Raporu Sonucu: Deneyim Aktarımı ve Sanatın Işığında Projesi, huzurevinde yaşayan bireylerin dil ve sanat yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak, sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefleyen anlamlı bir projedir. Proje, yaşlı bireylerin mutluluk düzeylerini yükseltmek ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla etkili bir şekilde uygulanabilir.

1. Proje Tanımı: Bu proje, Türkiye’de çeşitli sektörlerde nitelikli ara eleman açığı bulunması ve genç işsiz nüfusun yüksek olması sebebiyle ortaya çıkan sorunları ele almaktadır. Proje, meslek liseleri eğitimlerinin sahadaki iş piyasasına daha etkin bir şekilde entegre edilmesini ve nitelikli çalışanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

2. Proje Amaçları:

 • Meslek liseleri eğitimlerini iş piyasası ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmek.
 • Genç işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak.
 • Türkiye’nin üretim ve hizmet potansiyelini artırmak.

3. Proje Süreci:

 • Sektör analizi aşaması: Hangi sektörlerde nitelikli eleman açığı olduğunun belirlenmesi.
 • Meslek lisesi programlarının revize edilmesi: İş piyasasının ihtiyaçlarına daha uygun meslek liseleri programlarının oluşturulması.
 • İş dünyası işbirliği: Sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak staj ve iş imkanlarının artırılması.
 • Proje sonu değerlendirme: Genç işsizliğin azalmasını ve iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin artmasını değerlendirmek.

4. Proje Çıktıları:

 • Meslek liseleri mezunlarının iş piyasasında daha fazla talep görmesi.
 • Nitelikli ara eleman açığının azalması.
 • Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin artması.

5. Proje Faydaları:

 • Genç işsizliğin azalması.
 • İş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlenmesi.
 • Sektörel ihtiyaçlara uygun yetişmiş elemanların artması.

Proje Raporu Sonucu: İcazetten İcraate Projesi, Türkiye’de nitelikli ara eleman açığını azaltmayı ve genç işsizliği önlemeyi hedefleyen önemli bir projedir. Proje, meslek liseleri eğitimlerinin iş dünyası ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesini ve işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayarak ülkenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

Kamp Fotoğrafları