2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ:
1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
3. Sosyal İçerme
4. Sosyal Sorumluluk
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.
* Projelerin desteklenme şansını artırmak adına, oluşturulacak projelerde; istihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini etkilemesi, âtıl durumdaki kamu binalarının kullanılması ve eş finansman tutarının yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.