44 gelecek bulusma

44. Gelecek Buluşmaları

Ankara Gelecek Buluşması

Ülkelerin birbiriyle olan diplomasi trafiğinin bilinen dünya tarihinin herhangi bir zamanından kat be kat fazla olduğu 21. yüzyılda yaşıyoruz. Diplomasi, bilgiye erişme kolaylığı sayesinde insan hayatının merkezine daha da yaklaşmakta ve insanları, onu yorumlayabilme çabasına itmekte. Her yeni yılın  stressiz zamanlar, sakinlik ve rahatlık getireceğini hissetmeye çalışsa da insan, günümüz dünyasının hareketliliği buna belki de uzun yıllardır müsaade etmemekte. Ülkelerin tarihiyle, kültürüyle bilgilenerek ve bu verilerle yaşadığımız dünyayı yorumlayabilme yeteneğini kazanabilmek gençliğin geleceğine yapacağı en iyi yatırımlardan olacaktır.

 

Bu doğrultuda bizlerin ufkunu engin bilgisi ve tecrübeleriyle açabilecek günümüzü ve geleceği daha iyi yorumlayabilmemizi sağlayabilecek Gelecek Buluşmaları-Ankara (Ocak 2020-2) konuğumuz eski Libya Büyükelçimiz Ali Sait Akın Beyefendiydi.

 

Bursa Gelecek Buluşması

Şehrin de bir ilmihali olmalıdır. Bir şekilde şehirde yaşamaya başlayan insanlar bunun bilincinde olmalıdır, çünkü şehrin de bir yaşam kültürü vardır. Bu kültür insanları yeme-içme alışkanlığından konuşma tarzına kadar şekillendirir. Mesela, iki kişiye soruyorsun nerelisin diye, ikisi de Bursalıyım diyor fakat üslupları, kültürleri farklı. Tekrar soruyorsun Bursanın neresinden diye, biri Kelesli diğeri Mudanyalı olduğunu söylüyor. Yani biri köy kültürüne sahip, diğeri şehir kültürüne. Bu nedenle Keles’in sosyolojik kültürü Bursa ile örtüşmez. Köy kültüründe ırsi mensubiyet ve kültürel aidiyetler vardı fakat şehir kültünde bunların yanı sıra mahalle kültürü de kaybedildi.

 

Modernleşen dünyada şehir yaşamının insanlara olumsuz değer olarak öğrettiği üç kavram var “kanıksamak, banane demek ve yadırgamamak”. Medya araçlarıyla normalleştirilen yiyeceklerin, moda olarak sunulan kıyafetlerin hepsini önce kanıksıyoruz sonra özümsüyoruz ve savunma mekanizmaları geliştirerek yaşam biçimi haline getiriyoruz. Oysa medeniyetimize ait olmayan şeyleri yadırgamalıyız, bizden olmayan davranışları kanıksamamalıyız. Digerkam olmayıp, banane diyerek yapılan her iş, kişinin karakterinden, ahlakından ve çevresine bakış tarzından ipuçlar verir.

 

Hayatta en pahalı şey olan ‘tecrübe’lerinden hareketle “Şehir İlmihali ve Şehirleşmenin Geleceği” adlı konuşmasıyla Bursa Gelecek Buluşmalarında Sami Özbağkıran’ı misafir ettik. Konuşmasını şu cümleleriyle sonlandırdı: Digerkam olunuz. İyilikleri anlatmaya gayret ediniz. Ahlaken güzel olmak anlamında müzeyyen olunuz. Kıyafetlerimiz ciddi anlamda göstegemizdir bu nedenle yaşam tarzınıza dikkat ediniz.

 

İstanbul-Asya Gelecek Buluşması

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabil­mek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. İlk çağlarda insan sağlığının bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanı­yordu. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor.

 

Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır. Bizler de 44. Gelecek Buluşmaları Asya oturumunda Mahmut Talha Sağlıklı ile Beyin ve Beden Sağlığı üzerine konuşup, sağlığımızın devam etmesi için her gün düzenli olarak karmaşık el hareketleriyle bedenimizin zihnini dinç tutmak üzerine, sağlıklı nefes egzersizleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Zihnimizi hareketlendiren Türkiye’nin en sağlıklı YouTuberı Sağlıklı Hoca’ya teşekkür ederiz.

 

İstanbul-Avrupa Gelecek Buluşması

Sosyal kültürümüzün temel aktörlerinden biri vakıflar. Asırlardır çeşitli amaçlar üzerine kurulup, toplumun bir derdine deva olmak için çabalıyorlar. Merhameti, ikramı, bağışlamayı, misafirperverliği hatırlatıyor bazen. Bazen yaralı bir leyleği tedavi etmeyi, bazen sokakları temiz tutmayı amaç edinmiş kendine. Vakıf çoğu zaman da ihtiyaç sahibiyle hayırda bulunmak isteyeni bir araya getirmiş; bu yönüyle de sosyal barışın temelini oluşturmuş. 

 

İstanbul Avrupa Gelecek Buluşmarı ilk konuğumuz, Bilim ve İnsan Vakıf Müdürü Abdullah Ertürk ile vakıf anlayışının temeli üzerine güzel bir sohbet  fırsatı bulduk. Mimar Sinan’ın en değerli eserlerinden Semiz Ali Paşa Medresesinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimizin ikinci konuğu İstanbul Kent Araştırmaları üzerine çalışmalarını yürüten şehir tarihi araştırmacısı Başak Oğuz’du. Semiz Ali Paşa Medresesi’nin ve binanın da yer aldığı Edirnekapı semti üzerine tarihi ve mimari detayları bizlerle paylaştı.

 

Bizleri vakıf merkezlerinde misafir eden Bilim ve İnsan Vakfı nezdinde Genel Müdür Abdullah Ertürk’e ve  İstanbul mimari tarihi hakkında verdiği ders niteliğindeki konuşmadan ötürü Başak Oğuz’a teşekkür ediyoruz.

 

Konya Gelecek Buluşması

enç yetişkinlerde 7 saniye, Z kuşağı denilen dijitalle doğanlarda ise 3 saniyelik sıkılganlık süresi mevcut. Eğitim verirken karşılaşılan ne büyük sorunlardan birini bundan yaşıyoruz. Gençler herhangi bir şeyde odağını koruyamıyor ve çok çabuk sıkılarak vazgeçiyor. Gençlerin dikkatini koruyabilmek için günümüzü iyi okuyarak eğitimleri zevkli hale getirerek odaklarını korumak çok önemli.

 

Dijital dünyanın getirdiği hazırcılık ve kolaycık, not alma becerimizin gelişimini engelleyerek öğrenme kabiliyetimizi azaltıyor. Öğrenme sürecinin en büyük parçası olan aktif not alma, bilgiyi kalıcılaştırmak ve özetleyip karşıya (kağıda) aktarma konusunda çok büyük bir etken. Ancak tamamen veya etkili not alamamadan kaynaklı bilgi ve anlatım becerimiz her geçen gün zayıflıyor.

 

Diğer bir öğrenme faaliyeti olan okumayı da ya yapmıyoruz, ya da okuduğumuzu not almadığımız veya karşı tarafa aktarmadığımız için öğrendiğimizi kalıcı hale getiremiyoruz. Özellikle yazma konusunda çok büyük eksikliklerimiz var. Bilginin erişimi de dijital dünyanın en büyük sorunlarından biri. Hazır web sitelerinden almanın hazırcılığı yüzünden gerçeğe ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Bilginin doğrudan erişim kaynaklarını, akademik sitelere ve dijital kitap sitelerine yönlendirmek gerek.

 

Bu başlıklar ekseninde Konya 44. Gelecek Buluşmalarında, Konya Bilim Merkezi Eğitmeni, Mehmet Tuğrul KAYA ile “Dijitalleşen Dünyada Eğitimin Geleceği” üzerine konuştuk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.