98. Gelecek Buluşmaları

Bilim İletişimi, bilimsel bilgi ve bulguların geniş bir kitleye anlaşılır, ilgi çekici ve etkili bir şekilde iletilmesini konu alan bir disiplindir. Bilim dünyasında yapılan çalışmaların, elde edilen sonuçların, teknik terimlerin ve jargonların sadeleştirilerek halka açık hale getirilmesini sağlamaktadır (Bucchi, 2018). Araştırmacıların, bilim kurumlarının, medyanın ve toplumun birbirleriyle etkileşimlerinin sağlıklı ve üretken olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilim İletişimi, toplumun bilim hakkındaki algısını ve anlayışını geliştirmek, insanların bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi göstermelerini sağlamak, bilimsel farkındalığı ve bilimsel okuryazarlığı artırmak ve bilimsel gelişmelerin toplumun geniş kesimleri tarafından anlaşılmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir.

Katılımcılar
 • Fatma Güzhan
 • Said Ercan
 • Ayşenur Aydoğdu
 • Nihal Kocaağa
 • Musab Gündüz
 • Zeynep Duman
 • Merve Yeni
 • Hilal Büşra Gülcan
 • İlknur Bilgi Kurt
 • Ahmed Abdülkerim 
 • Muhammed İkbal Alp
 • Azra Büyükoflaz
 • Hannenur Tugay
 • Leen Alsabe
 • Fatma Zehra Kızıldağ
 • Pınar Yiğit Solhan
 • Sümeyra Güre
 • Ayşe Can Yağmur
 • Nurşen Çağlak
 • Gamze Nur Kelle
 • Elif Gülsude Damar
 • Orhan Gazi Gökçe
 • Galip Çağ
 • Nuh Muaz Kapan 
 • Harun Eraslan