Dijital Devrim Atölyesi

İletişim teknolojilerinde geçtiğimiz çeyrek asırda meydana gelen gelişmeler günlük hayatımızda ortaya çıkardığı etkileri bakımından bir dijital devrim doğurmuş görünmektedir. Akademik araştırmalardan sektörel süreçlere aile ilişkilerinden devlet yönetimine toplumun hemen her kademesinde  etkisini hissettiren bu devrim sadece basit bir alet değişikliğinin ötesinde bilginin kaynaklarını ve işlevselliğini belirleyerek yeni bir toplum sosyolojisi inşaa etmiş görünüyor. 

Bu hızlı dijital devrimin toplumsal vasatta meydana getirdiği değişiklikleri tespit etmek potansiyel faydaların verimliliğe dönüştürülmesi potansiyel risklerin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. Dijital Devrim Atölyesi yapacağı çalışmalarla toplumumuzun zamanın dilini kuşanması ve dijital çağı okuyarak bir sonraki adımda oyun kurucu olmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Siz de bu dijital devrimin bir parçası olmak isterseniz, sizleri atölyemize bekliyoruz.🚀


Error: Contact form not found.