Etimoloji/ Kökenbilim Atölyesi

İnsanlık, tarih boyunca bir anlam birliğine ulaşmanın yolunu aramıştır ve bu arayışta gündemler değişse de olgular insanlığa rehber olmuştur. Bu arayışta tarih ve coğrafyanın sınırlarını aşan bir düşünce çilesi vardır. Düşünürler, bilime hizmet eden insanlar, entelektüeller bu çilenin her daim musahipleri olmuştur.


Kelimelerimiz harflerin arasına gizlenmiş bu düşünce çilesinin namelerini taşır. Zihinlerden zihinlere kelamların ayak izleri farklı olsa da kalpten kalbe yansıyanlar ortaktır. Son yüzyılda kelimelerde, mefhumlarda meydana gelen ışık hızındaki değişimler düşünce genetiğinde bir pencere kaymasına sebep olarak, diyalektik ayak izlerini kaybeden modern insanı fikir ormanında kaybolmuş iki garip çocuk gibi kendi aklına hapsetmiştir.


Hâlbuki kelimeler değişirse duygularımız değişir, duygularımız değişirse düşüncelerimiz değişir, düşüncelerimiz değişirse davranışlarımız değişir. Yaşadığımız dünyayı büyük oranda kullandığımız kelimeler ve o kelimelere atfettiğimiz anlamlar şekillendirir. Geleceğin yeni dünyasında insanın anlam arayışına hizmet edecek, insanın kendini anlamlandırabilecek bir diyalektik kurabilmek için yeni bir dile ihtiyaç vardır.


İnsanların aynı dili konuşmaları mümkün olmamakla beraber müşterek bir düşünceyi üretmeleri kolay iş değildir. Bunun için kelimelerimizi kökenbilimin ışığı altında incelememiz, idrak etmemiz ve istifade etmemiz gerekir.


Harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler anlamların birbiri üzerine katlanan örüntüleri içinde, insanın gerçek anlamına ve müşterek hikayemize dair keşifler yapmak, unutulmuş derinliklerdeki anlam izlerini sürmek, hatırlamak, hatırda tutmak ve insan vicdanında tek bir terennüm ile buluşmak üzere akleden herkesi atölyemize bekliyoruz.

Hata: İletişim formu bulunamadı.