gdo

Geleceğe Dönüş Otobüsü

Bilim ve akıl, devrimizin en önemli güç göstergeleridir. Kurtuluşu akıl ve bilimde gören her millette olduğu gibi bizler de ülkemizin kalkınmasında ve istikrarında üstümüze düşeni yapmak isteyenleriz. Bu uğurda gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisi daha ekleniyor; ‘Geleceğe Dönüş Otobüsü’.

 

Projenin amacı;  bilim merakı uyandırmak ve bilimi sevdirmek! Bu noktada öncelikle ortaöğretim grubundaki kardeşlerimizle proje kapsamında etkileşime geçerek bilimsel faaliyetler gerçekleştirecek, oluşturacağımız atölyeler ile bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacağız.

 

Yapılacak deneyler ve uygulamalar ile öğrencilerin ufkunun açılması ve bilimsel düşünme konusunda özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu uygulamalar ve deneyler öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık konularında tecrübe sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bilim bilincinin aşılanacağı proje ortamımız öğrencilerin önce bireysel olarak kazanımlarını sürekli hale getirecek, bu şuurla ilerleyen zamanlarda öğrencileri bölgesel kalkınmada pay sahibi edecektir.

Hakkımızda

Geleceğin bilimi, 2015 yılında kurulmuş olup, geçmişten ilham alarak geleceğe şekil vermek isteyen bir grup gencin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. Çalışmalarına multidsipliner bir yaklaşımla devam etmekte olup; çalışma alanlarımız sosyal bilimler, yaşam bilimleri, mühendislik ve sanat olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır.

 

Geleceğin Bilimi aktif olduğu 5 yıl içerisinde gelenekselleşen Geleceğin Bilimi Forumu markası altında yaklaşık 80 panel ve oturum, 200’ün üzerinde atölye ve worksop çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Bunların dışında gençlerle beyin fırtınası ve bilgi paylaşımı yapmak için ayda 2 kere Gelecek Buluşmaları düzenlemektedir. Faaliyetleri sonucunda binlerce gencin hayatına dokunmuş ve yol gösterici bir öğretmene dönüşmüştür. Geleceğin Bilimi; Geleceğe Uçmak ,Geleceğe Dönüş, 5 Malzemede Bilim gibi BAP destekli/desteksiz birçok önemli projeye imza atmıştır. Özellikle bu proje çıktılarının incelenmesi, çeşitli literatür taramaları ve diğer ülkeler ile Türkiye’nin bilim düzeyinin karşılaştırılması gibi faktörler sonucu Kasım 2019’da TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları çağrısı kapsamında “Geleceğe Dönüş Otobüsü” projesi ortaya çıkmıştır. Proje için başlangıç ili Mardin seçilmiştir. Özellikle sosyoekonomik düzeyi ortalamanın altında eğitim gören 16-18 yaş grubu ortaöğretim 11. ve 12. Sınıflar hedef kitle olarak belirlenmiştir.

 

Geleceğin Bilimi; Geleceğe Dönüş Otobüsü projesi ile lise düzeyinde bilimsel merak ve farkındalığın arttırılması, bilimin sevdirilmesi ve yapılabilirliğinin gösterilmesini amaçlamış ve etkileşimli atölyeler aracılığıyla katılımcıların bakış açılarını geliştirmeyi, özgüvenlerini tazelemeyi, girişimciliklerini ön plana çıkarmayı hedeflemiş ve kazanımları hem bölgesel hem de bireysel anlamda sürdürülebilir kılmayı böylece ülke kalkınmasına da doğrudan katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

 

Hiçbir ideolojik kaygı taşımayan, bilimden başka çıkarı olmayan; sadece daha fazla üretmek isteyen ve gelecek adına kaygı duyan her genç bizim için önemlidir.

Amacımız

Bilim ve akıl, devrimizin en önemli güç göstergeleridir. Kurtuluşu akıl ve bilimde gören her millette olduğu gibi bizler de ülkemizin kalkınmasında ve istikrarında üstümüze düşeni yapmak isteyenleriz. Bu uğurda gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisi daha eklemek için şimdiki durağımızsa tarihinden mimarisine birçok alanda nam yapmış, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız, Değerli Aziz Sancar Hocamızın memleketi MARDİN!

 

Mardin, asırlar boyunca birçok medeniyetin, farklı birçok inançtan insanın beraber yaşadığı en önemli kültür kentlerimizdendir.  Geleceğin Bilimi olarak gerçekleştirmek istediğimiz bu projeyle Mardin’in yaşayan tarihine tanık olacak, bilmediklerimizi öğrenecek ve bildiklerimizi öğreteceğiz. Projenin esas amacı ise özellikle bilim merakı uyandırmak ve bilimi sevdirmek! Bu noktada öncelikle ortaöğretim grubundaki kardeşlerimizle proje kapsamında etkileşime geçerek bilimsel faaliyetler gerçekleştirecek, oluşturacağımız atölyeler ile bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacağız. Yapılacak deneyler ve uygulamalar ile öğrencilerin ufkunun açılması ve bilimsel düşünme konusunda özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu uygulamalar ve deneyler öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık konularında tecrübe sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bilim bilincinin aşılanacağı proje ortamımız öğrencilerin önce bireysel olarak kazanımlarını sürekli hale getirecek, bu şuurla ilerleyen zamanlarda öğrencileri bölgesel kalkınmada pay sahibi edecektir.

Projemizi gerçekleştirme konusunda ise önem verdiğimiz birçok husus bulunuyor. Bunlardan biri Bölgesel Sürdürülebilirliktir. Bu uygulamaların yalnızca projenin gerçekleştiği tarihlerde değil bundan sonraki süreçlerde de devamını amaçlıyoruz. Bunun için de Mardin İl Gençlik Merkezleri bünyesinde, eğitimciler ve kurum çalışanlarıyla bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmesi ve bilimsel faaliyetlerin eğitimciler tarafından daimi olmasını etkin kılma yönünde çalışmalar yapacağız.  Bir diğer husus ise Kurumsal Sürdürülebilirliktir. Devletimiz himayesinde, gençlere tahsis edilmiş, yeterli altyapı ve donanımına sahip olan Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştireceğimiz atölye ve seminerlerin bu merkezlerde kalıcı hale getirilmesi ve bilimsel faaliyet çeşitliliğinin sağlanması yönünde adımlarımız olacaktır. Bu bağlamda bilimsel faaliyetlerin yaygınlaştırılması için Gençlik Merkezi Yöneticileri ve bölgede görev yapan eğitimcilerle de etkinlik yapılması planlanmaktadır. Bu adımlar, bölgede bilimi bir araç değil amaç haline getirecek, öğrencilerin bilimi yaşamlarının bir parçası haline getirmesine vesile olacaktır.

 

Bilim şuurunun öğrencilerde yerleşmesini isteyen ekibimiz, kısa etkinlik dönemiyle yetinmeyip geleceğe dönük adımlar atmada istekli olan lise öğrencilerine mentör olmayı da amaçlamaktadır. Mentörlük sayesinde üniversiteye hazırlık ve tercih döneminde mental olarak yorgun olan bireylerin ümitsizliğe düşmesinin önlenmesi, bilimsel etkileşimin sürdürülebilir olması ve öğrencilerin bireysel gelişimine birebirde katkı sağlanması hedeflenmektedir. Mentörlük sistemi sosyal medya ayağıyla desteklenecektir. Geleceğe Dönüş Otobüsü projesine ait sosyal medya hesabı açılacak, siteye öğrenci, eğitimci ve mentörlerin giriş yapabileceği heterojen bir ortam sağlanacaktır. Böylelikle katılımcıların deneyimlerinin unutulmaz olması, bilim merakının hep canlı tutulması projenin amaçları arasındadır.

 

BİLİMLE KALIN,BİZE KATILIN!

Hedef Kitle

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden Geleceğe Uçmak Projesi kapsamında misafir ettiğimiz öğrencilerin bilime olan ilgileri akıllarda yer etmiş ve bizlerin daha çok kişiye ulaşabilme motivasyonumuzu tetiklemiştir. Üniversiteye hazırlık döneminde mentörlük yapmak kimlik gelişimlerine katkı sağlamak amacıylaGeleceğe Dönüş Otobüsü Projesi’nin hedef kitlesi, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede yaşamasına rağmen bilim üretmeye potansiyeli olan ortaöğretim düzeyi 16-18 yaş grubu bireylerdir. Ulaşılacak hedef kitlesinin asgari limiti 500 öğrenci olarak hedeflenmiştir.

 

Bilindiği üzere Prof. Dr. Aziz Sancar 1946’da Mardin Savur’da 8 kardeşin 7’ncisi olarak dünyaya geldi. Her fırsatta, ailesinin okuma yazma bilmediğini ancak çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini belirtmiştir. Mardin halkının bilime olan ilgisinin en büyük kanıtıdır Aziz Sancar .4 yıldır edindiğimiz bilim şenliği havasında gerçekleşen Geleceğin Bilimi Forum deneyimimiz sayesinde Mardin’de projemizle ulaşacağımız bireylere faydalı olabileceğimize inanıyoruz.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü Projesi kapsamında ana hedef kitlemiz ortaöğretim düzeyi öğrencileridir fakat proje süresince değineceğimiz diğer hedef kitleler lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler ve aynı zamanda eğitimcilerdir.

 

Mardin ilinde ikamet edip bilime ilgisi olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitimciler ile Gençlik Merkezi kurum çalışanlarının proje etkinliklerine katılımıyla çalışmalarımızın hedef kitle tarafından bölgede yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü Projesi ile hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimize hem lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimize hem de eğitimcilerimize ulaşmayı, üç farklı kitleyi bir araya getirmeyi ve her kesimden bireyin bilime katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Atölyeler ve İçerikleri

Cezeri Robotik ve Kodlama” Atölyesi

 

Atölyemizde algoritma, kodlama, elektronik ve robotiğin temel kavramlarının aktarılmasının ardından,  teorik anlatımın uygulamalı olarak pekiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu atölyede robotik kodlamanın ABC’si olan led kontrolleri öğretilecek ve arduino kart ile board üzerinde devre tasarımları ile led ışıklandırma sistemi yapılacaktır.

 

Ben Bilmem Genim Bilir. Peki, Genlerimiz Bize Ne Söylemektedir?” Atölyesi

 

Atölyemizde moleküler biyoloji, adli bilimler, tıp gibi birçok bilim dalı için elzem olan DNA sarmal yapısı, genetik, epigenetik gibi başlıklar işlenecektir.  Öğrenciler ile interaktif DNA izolasyon deneyi gerçekleştirilecektir.

 

Kriminal Uzmanı Olmak İster Misiniz?” Atölyesi

 

Analitik Yöntemlerin temel taşlarından birini oluşturan kromatografinin kullanım alanları ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanan atölyemizde interaktif olarak  basit ince tabaka kromatografisi örneği gerçekleştirilecektir.

 

Takiyyuddin Uzay ve Gözlem” Atölyesi

 

Atölye çalışmasında katılımcılara Güneş Sistemi sunumu ve Güneş gözlemi yaptırılacak, ardından Güneş Saati uygulaması yapılarak katılımcılar  gözlemleri uygulamaya dökme fırsatı bulacaklardır.

 

İçinde Yaşadığımız Maskeler” Atölyesi

 

Grup halinde yürütülecek olan yaratıcı drama çalışmamız; hedef kitlemizi oluşturan çocukların oyun esnasında öğrenme ve sosyalleşme süreçlerinin deneyimlenmesi,  topluluk içerisinde kendisini ifade etme becerisi ile ilişkili olarak iletişim kurma ve problem çözme becerilerinin arttırılması, bir grubun üyesi olma rolünün getirdiği toplumsal dayanışma ruhunun ve beraberinde özsaygının kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir.

 

Kendime Ait Bir Mekan” Atölyesi

 

Kendime Ait Bir Mekan Atölyesi gençlerin kendi iç yolculuklarına çıktıkları, üretimi temel prensip olarak ele alan, deneyime ve uygulamaya dayalı olarak yapılacak olan bir atölyedir.

 

Sosyal Girişim” Atölyesi

 

Atölye çalışmasında katılımcılara “Sosyal Girişimciliğin” bir kariyer yolu olduğunu göstermek amacıyla “Girişimcilik nedir?” , “Sosyal Girişimcilik nedir?”, “Sosyal Girişimci nasıl olunur?” sorularına cevap verilecek ve Sosyal Girişim için iş modeli kanvası oluşturma etkinliği yapılacaktır. 

 

Beslenme ve Sağlıklı Yaşam” Atölyesi

 

Atölye kapsamında uygulama yapılacak bölgenin kültür, alışkanlık ve beslenme tercihleri göz önünde bulundurularak ergenlik dönemindeki bireylere “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme” eğitimi verilecek, klinik açıdan doğru beslenme ve hayat alışkanlıkları, hastalıklardan korunma, yöresel beslenmede sağlık, ağırlık yönetimi ve aktivite örüntüsüne yönelik davranış değişikliği modelleri ele alınarak interaktif eğitimler düzenlenecektir.

 

Eczacılık Majistral İlaç Hazırlama” Atölyesi

 

Bu atölyede eğitmenlerimiz tarafından eczacılık biliminin alt dalları olan farmasötik botanik ,farmasötik teknoloji,f.kimya,farmakoloji gibi alanlar hakkında öğrenciler çeşitli sunumlar ile bilgilendirilecektir. Aynı zamanda atölyede interaktif olarak majistral ilaç hazırlama uygulaması gerçekleştirilecektir. Atolye sonunda öğrencilerin eczacılığın toplumda zannedildiği gibi kısıtlı bir alan olmadığı, geniş çalışma alanları bulunduğu hakkında bilgilendirilmesi ve yerli ilaç molekülü geliştirilmesi gibi alanlara merak uyandırılması amaçlanmaktadır.

 

Tadım Atölyesi-Farkındalıklı Beslenme (Mindful Eating)” Atölyesi

 

Yemekte farkındalık atölyesinin gayesi; katılımcıların yemekle olan psikolojik, sosyal ve besinsel bağlantılarını, alışkanlıklarını keşfedip bunun üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. İnsanın bedeninden gelen işaretleri fark etmesi, farklı gelenek ve alışkanlıklardan geliyor olmayı bir zenginlik olarak kabul edip kontrolü ele almasının sağlamasıdır.

 

Bedenin Geleceği” Atölyesi

 

Atölyemizde fizyoterapistler tarafından yapılan bilgilendirme seminerinin ardından interaktif uygulamalar yoluyla liseli gençlerde koruyucu beden sağlığı ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturulacaktır.

 

İlk Yardım” Atölyesi

 

İlk yardım eğitmenleri tarafından yürütülecek olan atölyede, temel ilk yardım bilgileri insan maketleri, anatomik görseller yardımı  ile öğrencilere sunulacak. Halk arasında ilk yardım ile ilgili doğru bilinen yanlış bilgilerin eğitmenler tarafından doğruları anlatılacak ve katılımcılar yaygın bilinen yanlış bilgiler ve müdahaleler için bilgilendirilecektir.  

 

Siber Güvenlik” Atölyesi

 

81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi uzman ekibiyle katılımcılarda temel düzeyde siber güvenlik altyapısı oluşturmak ve milli siber güvenlik bilincini aşılamak amacıyla siber güvenlik, hacker benzeri ilgili kavramlar açıklığa kavuşturularak Türkiye’de siber güvenlik ve kariyer basamakları hakkında atölye eğitmeni tarafından katılımcılara interaktif bir eğitim verilecektir. 

Ekip Üyeleri

beyza

Beyza Gül

Cezeri Robotik ve Kodlama Atölyesi Takuyyiddin Uzay ve Gözlem Atölyesi

İzmir’de doğup büyüyen Beyza GÜL, ilk ve orta eğitimini de İzmir’de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Manisa da Anadolu Öğretmen Lisesi’nde bitirmiştir. 2014 yılında Biyomedikal Mühendisliği bölümünü kazanıp, 2016 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden Çift Anadal Programına kayıt yaptırmıştır. 2019 yılından İstanbul Medipol Üniversitesinden mezun olan GÜL, 2020 yılında yine kendi üniversitesinde yüksek lisans programına hak kazanmıştır. Lise ve üniversite öğrenimi boyunca birçok gönüllü faaliyette yer alıp, TÜBİTAK ve Aselsan gibi kurumlarda ise akademik hayatına takviye edici stajlar gerçekleştirmiştir. Akademik ve sosyal hayatı dengede tutmayı başaran GÜL, 2016 yılından beri Geleceğin Bilimi’nde aktif rol almaktadır.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü projesinin hayal ortaklarından olan GÜL, takımı koordine etmekte ve proje asistanlığını üstlenmektedir. Bunun yanı sıra mesleki bakımdan “Cezeri Robotik ve Kodlama Atölyesi” ve “Takuyiddin Uzay ve Gözlem Atölyesi” adlı 2 atölyenin yürütücülüğünü üstlenmektedir. Geleceğe Dönüş Otobüsü projesine ve takıma inancı tamdır, bünyesinde barındırdığı multidisipliner bu ekosistem ile birçok gence ufuk olmayı hedeflemektedirler.

merve-arka

Merve Arka

Cezeri Robotik ve Kodlama Atölyesi

1994 yılında doğmuştur. 2015 te Hazırlıktan muaf bir şekilde İstanbul Üniversitesi (İngilizce)Matematik lisans eğitimine başlamıştır. Aynı zamanda AUZEF İşletme programına devam etmektedir.2018 yılında Atabey Eğitim Kurumlarında Matematik Öğretmenliği yapmış olup şu anda TEKİRDAĞ ADEN ANADOLU LİSESİ’nde yarı zamanlı olarak hem öğretmenlik yapmakta hem eğitim almaktadır. Geleceğin Bilimi ekibinin ilk yıldan beri aktif bir üyesidir.

 

Nar Harekatı ile 2017-2018 yıllarında sevgi evindeki çocuklarla gönüllülük çalışmaları yürütmüştür. Eğitimini aldığı bölümün yan dalları olan program dilleri ve yazılımla ilgili olup bu konudaki eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca farklı bir disiplin olarak, katıldığı seminer ve konferanslarla kendini psikoloji alanında da beslemektedir.

fatma

Fatma Güngör

Cezeri Robotik ve Kodlama Atölyesi

1997 yılında doğmuştur. 2016 yılında İstanbul Medipol üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri, 2017 yılında ise çift anadal olarak Uluslararası Ticaret ve Finans lisans eğitimine başlamıştır. Genç Müsiad tarafından verilen Young Business Academy programında girişimcilik ve KOSGEB eğitimleri almıştır.

 

Geleceğin Biliminde 2017 yılından beri aktif olarak görev almaktadır. 2019 yılında  Medya ekibine transfer olmuştur. Veri bilimi ve yapay zeka ile ilgilenmektedir.

ahk-pp

Ahmet Hakan Kablama

Cezeri Robotik ve Kodlama Atölyesi Web Site Düzenleme

Lise yıllarında beri teknoloji ile iç içe yaşadığım için elektrik elektronik ve bilişim tarafında ilgiliyim. Lise ve Ön Lisans eğitimim elektrik elektronik haberleşmesi üzerine aldım. Şuan hali hazırda eğitimime Elektrik Elektronik bölümü ile devam ediyor, bir yandan da derslerim haricinde tasarım ve web tarafında kendimi geliştirme devam ediyorum. Teknoloji blogum ile hem güncel gelişmeleri takip ederek öğrendiğim şeyleri paylaşıyorum. Gönüllü olarak grafik tasarımlar yapıp wordpress tabanlı sitelerin yönetimi ile ilgileniyorum.

ozge

Özge Çiçek

İçinde Yaşadığımız Maskeler Atölyesi

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özge, 2013 senesinde Genetik ve Biyomühendislik bölümüne başlamış, hazırlık programında sınıf derecesi ile mezun olduktan sonra  2015 senesinde bölüm değiştirerek Medipol Üniversitesi Psikoloji programına yerleşmiştir. Lisans süresince down sendromlu ve otizmli çocuklar ile gönüllü çalışmalar yapmış, ayrıca sevgi evindeki çocuklar ile de etkinlikler düzenlemiştir. 2019 senesinde Psikoloji programından yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur.  Şu anda da çocuk ve ergen eğitimleri almaya devam etmektedir.

 

Atölyenin amacına uygun gerçekleştirilmesi ve projeden elde edilecek veriler üzerinde ölçme, değerlendirme ve analiz sorumlusudur.

merve-yalcin

Emine Merve Yalçın

İçinde Yaşadığımız Maskeler Atölyesi

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emine Merve, 2014 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi programına tam burslu olarak yerleşmiştir. 2015 yılında başarı sıralaması ile Psikoloji bölümünden çift anadal yapma hakkı kazanmıştır. 2017 yılında henüz lisans öğrencisiyken başarı bursu ile Bilişsel Rehabilitasyon yüksek lisans programına bütünleşik öğrenci olarak başlama fırsatı elde etmiştir. 2018 yılı haziran ayında Sağlık Yönetimi bölümünden onur; 2019 yılı şubat ayında ise Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Bir sivil toplum kuruluşunda psikolog olarak ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle çalışmakta eş zamanlı olarak çocuk ve ergen eğitimleri almaktadır. Diğer yandan yüksek lisans eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.

 

Atölyenin amacına uygun gerçekleştirilmesi ve projeden elde edilecek veriler üzerinde ölçme, değerlendirme ve analiz sorumlusudur.

sumeyya-690×690

Sümeyye Uslu

İlk Yardım Atölyesi

Sümeyya Uslu , İstanbul Medipol Üniversitesinden 2015 yılında sağlık teknisyenliğinden (SMYO) mezun olduktan sonra 2016 yılı Nisan ayında sağlık bakanlığından onaylı İlk Yardım Eğitmenliği sertifikasına hak kazanarak çeşitli devlet  ve özel kurumlarda  eğitimler vermiştir. Geçen yıl 2019 yılında düzenlenen ve İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Geleceğin Bilimi Forumunda İlk Yardım Atölyesinde mentorlük yapmıştır.

 

Anadolu Üniversitesinde Lisansını İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa tamamlayarak da kariyerinde farklı alanlarda  kendini geliştirmek  için adımlar atmıştır. Uslu, kariyerinde ilk yardım eğitmenliğini meslek olmaktan çıkarıp insanlığa fayda sağlamak  olarak görüyor ve ekliyor;  ‘ Geleceğe Dönüş Otobüsü projesinden sonra  sende insanların hayatında bir mucize yaratmak istiyorsan ne duruyorsun ! Hadi sende katıl birlikte yaşama dokunmayı öğrenelim…

ozlem

Özlem Ünal

İlk Yardım Atölyesi

1994 yılında İstanbul ‘da doğmuştur. 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi SHMYO’dan bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2017 yılında özel bir eğitim kurumundan İlk Yardım eğitmenliği üzerine eğitim  aldı. Lise öğrenimini çocuk gelişimi bölümü okuyarak tamamlayan Özlem Ünal, 2016-2018 yıllarında Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü bitirdi. Özel eğitim uygulamaları eğitimi aldı ve çeşitli öğretmen akademilerinde eğitim gördü. Özlem Ünal yaklaşık 4 yıldır Örfi Çetinkaya Ortaokulu’nda (Meb) özel eğitim öğretmenliği yapmakta ve bununla birlikte aktif olarak 3 yıldır ilk yardım eğitmenliğini sürdürmektedir. Ünal,ilk yardım eğitiminin hayati değerini vurgulamak ve genç zihinlere kalıcı bilgiler bırakmak amacı ile ilk yardım atölyesinde yer alıyor.

yaren

Yaren Erdoğan

Ben Bilmem Genim Bilir Atölyesi

Yaren Erdoğan 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur.  Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölünde 2. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. 2019 yılında başarı sıralaması ile Yazılım Mühendisliği bölümünde yan dal yapmaya hak kazanmıştır.

 

Yeşil Society topluluğunun bir üyesi olan Yaren, aynı zamanda 2018 yılından bu yana Büyüdüm Çocuk Oldum Derneği gönüllüsü olarak çocuklarla ve ihtiyaç sahipleriyle çeşitli aktiviteler ve çalışmalara dahil olmuştur.

hale

Hale Ahsen Babar

Ben Bilmem Genim Bilir Atölyesi

2000 yılı İstanbul’da doğdu. 2017’ de mezun olduğu lisede birçok sosyal etkinlikte aktif görev aldı. Münazara alanında çeşitli kategorilerde okulunu temsil etti ve dereceler kazandı. Mezuniyetinin ardından aynı yıl Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) lisans programına başladı. Şuan 2. Sınıf öğrencisi olan BABAR, hazırlık ve 1. Sınıfta birçok organize ve sosyal faaliyete gönüllü olarak katıldı. Geleceğin Bilimi platformunda Gelecek Meclisi üyesi olarak GBF18 ve GBF19 organize ekibinde yer almıştır. Yeşil science yeşil society platformunda çalışmalarında devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Kök Hücre staj alt biriminde görevlidir. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü yönetim kurulu üyesidir.

 

Akademik başarının yalnız başına yeterli olmayacağına inanmaktadır. Bu düşünce ile sanat ve spor alanlarında kişisel gelişimine devam etmektedir. Bu süreçte Üsküdar Üniversitesi Okçuluk Kulübünü kurmuştur ve başkanı olarak kulüp yönetiminde bulunmaktadır. MEB Halk Eğitim Merkezi’nde Okçuluk antrenörü olarak 2 yıldır görev yapmaktadır. Aynı zamanda keman serüvenine devam etmektedir. Birinin elinden tutmanın ehemmiyetinin farkında olarak bunun için çabalamaktadır ve Genç Kızılay’da aktif görev almaktadır. Bilimin her yerde ve her şekilde, herkes tarafından yapılabileceğine ve ülkemizde de çok ciddi ilerlemelerin yapıldığına ve yapılacağına inanmaktadır. Bu inancını özellikle yeni nesillere aktarmak amacıyla Geleceğin Bilimi Geleceğe Dönüş Otobüsü Projesi’nde “Ben bilmem genim bilir, peki genlerimiz bize ne söylemektedir?” atölyesi yürütücüsü olarak yer almaktadır.

ceyda

Ceyda Nur Altınışık

Ben Bilmem Genim Bilir Atölyesi

1998 yılı, İstanbul/Beykoz doğumlu Ceyda, 2016 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazanmıştır. 2018-2019 dönemi, bahar yarıyılını Erasmus Exchange Student programından kazandığı hibe desteği ile İspanya’da University of Cordaba’da tamamlamış ve bu bursu ile 8 ülke/16 şehir gezerek farklı ülkelerdeki eğitim ve kültürel açıdan farklılıkları deneyimleme fırsatı bulmuştur. 2014 yılında yine bir proje kapsamında ülkesini ve okumakta olduğu lisesini temsilen kısa süreli Almanya ziyaretinde bulunmuştur.

 

Pratikte deneyimlenmediği sürece okunulan bölümün öneminin ve gerçekte ne istediğinin farkına varılamayacağına inanan Altınışık, üniversitesinin ilk senesinden itibaren çeşitli laboratuvarlarda bulunarak, son stajını İspanya’da gerçekleştirmiştir. Lisans hayatı süresince çeşitli kulüp ve kurumlarda yönetim kurulu üyesi, icra kurulu üyesi gibi pozisyonlarda, farklı etkinliklerin ise organizasyon komitelerinde görev almıştır. Ülkede bilim yapılamayacağına dair hakim olan inançsızlığı kırmayı ve çevresinde bir kişiye dahi olsa onun hayatına dokunabilmeyi kendine ilke edinmiş ve bu doğrultuda kendini farklı çalışmalara adamıştır.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü Takımı içerisinde bulunma sebeplerinden biri de her bir takım üyesinin bu inancı zaten yüreğinde daima taşıyor olmasıdır. Şu anda lisans son sınıf öğrencisi olan Altınışık,Geleceğe Dönüş Otobüsü Takımı bünyesinde “Ben Bilmem Genim Bilir ,Peki Genlerimiz Bize Ne Söylemektedir?” atölyesini yürütme heyecanıyla atölye çalışmalarına devam etmekte, Bilim Elçileri Platformu adı altında “Bir Bilim İnsanı’na Yolculuk” isimli projesini koordine etmekte, birinde yönetici diğerinde ikinci isim olmak üzere iki Tubitak destekli projesini yürütmekte ve ilerleyen çalışmalarını nöro/sinir bilim üzerinde yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

ozum

Özüm Kılıç

Ben Bilmem Genim Bilir Atölyesi

1999 yılı Osmaniye’de doğmuştur. Lise yıllarında gezi ve sosyal aktivitelerde aktif olan Özüm, lisede lisanslı voleybolcu olarak devam etmiştir. ABD’ye gezi amaçlı gitmiştir ve yine aynı yıl Osmaniye’nin en yüksek dağı olan Düldül Dağı’nda kamp ve dağcılık yapmıştır, 1 yıl sonra ise oryantring spor dalında ilk 10’a girerek okulunu temsil etmiştir. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik(ENG) alanını burslu kazanmıştır ve aynı yıl hazırlığa başlamıştır. Hazırlık senesinde de alanı ile ilgili konferanslara ve kongrelere katılarak bölümününü ne kadar sevdiğini ve ilgili olduğunu göstermektedir. Hazırlık senesinde yapılan ‘Kısa Film Festivali’nde organizasyonun başında olmuştur ve koordinatör hocasıyla güzel bir festivale imza atmışlardır.

 

1. Sınıfa başlamısıyla sınıfının oylarıyla sınıf temsilcisi seçilmiştir. 1. Sınıfı bitirmesiyle birlikte yaz döneminde ‘Geleceğin Bilimi’ ailesiyle tanıştı ve Geleceğin Bilimi platformunda Gelecek Meclisi üyesi olarak GBF’19 organizasyon ekibinde yer aldı. Şuanda 2. Sınıf olan Özüm, sınıf temsilciliğinin yanında Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyinde yer almaktadır ve burada uluslararası öğrenciler için proje geliştirmektedir. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü yönetim kurulu üyesidir. İstanbul Üniversitesi Kök Hücre staj alt biriminde görevlidir. Yeşil Science Yeşil Society platformunda çalışmalarına devam etmektedir. Her şeyin akademik başarı olmadığına inan Özüm bu mantıkla yoluna devam etmektedir. Gelecekte alanı ile ilgili kendi şirketini kurmayı hedeflemektedir.

serkan

Serkan Orhan

Bedenin Geleceği Atölyesi

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serkan, ilköğretim eğitiminin ardından lise yılları itibari ile sivil toplum ve aile firmasında aktif rol almaya başlamıştır. Lise yıllarında aile firması olan Serkan Otomotiv’de ön muhasebe alanında tecrübe elde etmiştir. Aynı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde akademik eğitim alanında faaliyetler göstermiştir. 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü kazanmıştır. 1 öğrenci kulübü kurup birçok kulüp yönetiminde yer almıştır. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca bölüm temsilciliği görevini ifa etmiştir. Aynı zamanda İLKSEÇ Vakfı Eğitim kurumlarında 4 yıl boyunca eğitim koordinatörlüğü görevinde bulunmuş olup yaz aylarında yaz okulu idareciliğinde bulunmuştur.

 

Üniversite son sınıf öğrencisiyken birkaç sınıf arkadaşıyla birlikte toplum sağlığı faaliyetlerine gönül vermişlerdir. Bu kapsamda araştırma yaparak çeşitli bilimsel kongrelerde sözlü sunum ve yayın sahibi olmuşlardır. Lisans eğitimiyle dahil olduğu Geleceğin Bilimi öğrenci platformunda liseli öğrencilere yönelik çok sayıda projelerde yer almıştır. Mezuniyetiyle beraber bu platformun muhasebe ve İstanbul dışı faaliyetlerine destek vermektedir. 2019 yılında mezuniyetinin ardından aynı yıl Medipol Üniversitesi’nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve aynı üniversitenin Kariyer Ofisinde halen Mezun İlişkileri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

enes

Enes Acar

Bedenin Geleceği Atölyesi

1997 yılında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde doğdu. Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Medipol üniversitesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde tamamladı. 2018 yılında geleceğin bilimi çatısı altında geleceğe uçmak projesinde şehir dışından gelen liseli öğrencilerin projelerini sergilemelerini sağlayan ekipte görev aldı. Aynı yıl fizyoterapi klübü yönetim kurulunda faaliyetlerin düzenlenmesinde katkı sağladı.

 

2019 yılında ulusal fizyoterapi kongresine “Ortaokul Öğrencilerinde Postür Değerlendirmesi” adlı sözlü bildirinin yazımına katkı sağladı. Eğitimine Medipol üniversitesinde anatomi anabilim dalında devam etmektedir. Proje kapsamında bedenin geleceği atölyesine destek verecektir.

beyza-yumak-690×690

Enes Acar

Bedenin Geleceği Atölyesi

1998 yılında dünyaya gelen Beyza Nur Yumak Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olarak lisans hayatına devam etmektedir. Lisans eğitiminde yaptığı makale çalışmaları,araştırmaları ve staj tecrübeleriyle FTR alanında bedenin geleceği üzerine kendini geliştirmekte ve halka faydalı olmaya çalışmaktadır.

 

Bedenin Geleceği Atölyesi’nde atölye yürütücüsü ile birlikte teorik ve uygulamalı olarak doğru duruş pozisyonlarını öğretmek, beden farkındalığı oluşturmak ve fiziksel aktiviteyi arttırmak amacıyla interaktif bir atölye yapmayı hedefliyor.

abdulvahap

Abdulvahap Kaya

Bedenin Geleceği Atölyesi

18.06.1996′ da Istanbulda doğdum. İlköğretimi Birikim okullarında okudum. Liseyi Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesinde okudum. Lisansimi Medipol universitesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okuyarak tamamladım bu süreçlerde çeşitli derneklerle iletişim halinde olmaya çalıştım. Geleceğin biliminde aktif rol almaya çalışıyorum.

betul

Betül Baba

Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi

1996 yılında Mersin’de doğan Betül BABA, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamlamıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.2016 yılında Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde çift anadal yapmaya hak kazanan Baba, Çocuk Gelişim 4.sınıf öğrencisidir. Kendisi lisans hayatını sosyal etkinlik ve gönüllülük faaliyetleri ile geçirmiş olup, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam ile ilgili atölyeler düzenlemektedir. Pediatri Diyetisyenliğinde uzmanlaşmayı hedefleyen Baba; bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve gebelik döneminde beslenme ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca çocuk kitabı yazma, drama, oyun ve resim alanlarına ilgili olup; çocuklarda yeme davranışı konusunda multidisipliner çalışmalar yürütmektedir.

 

Geleceğin Bilimi kurulduğundan bu yana ekibin farklı kollarında faaliyet göstermekte, Geleceğe Dönüş Otobüsü projesi ile yıllardır verdiği emeği taçlandırdığına inanmaktadır. Projede “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme” atölyesinin yürütücüsü olup bu konuda farkındalık düzeyini arttırmayı hedeflemektedir.

aynur

Aynur Subaşı

Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi

1997 yılında Aydın’da dünyaya gelen Aynur Subaşi, İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü Takımı’nın Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi’nde görev alan Subaşi, eğitim gördüğü kurum ile birlikte 2019 yılında Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme, besin grupları ve sağlıklı seçimler konuları hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.

ayse-cakir-690×690

Ayşe Çakır

Kriminal Uzmanı Olmak İster misiniz? Atölyesi

Ocak 1990’da  dünyaya gelen Ayşe Çakır, eğitim hayatına Doktor Tevfik Sağlam İlköğretim Okulu’nda başlayıp, 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi  Kimya bölümünde lisansını tamamlayarak eğitimine ara vermiştir. Çakır, Lisans döneminde Biyokimya alanına yönelip, bitirme tezini Organik kimyada 3-(4-klorobenzil)-5-(4-metoksi)-4H-1,2-4-triazol halkası içeren yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerine yapmıştır. Mezun olduğundan bu yana lise ve ortaöğretimde Kimya, Matematik ve Fen bilgisi dersleri vermiş olup halen Kimya öğretmeni olarak devam etmektedir. Birçok STK ve derneklerde aktif görev alan Çakır, Gelecek Hareketi Derneği çatısı altında “Önce yoldaş sonra yol” düsturuyla çalışmalarına devam etmektedir.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü projesinde “Kriminal Uzmanı Olmak İster misiniz? Adlı atölye yürutücüsü olarak bulunmaktadır. Hali hazırda üniversite hazırlık öğrencileriyle çalıştığı için. Proje kapsamında bölgedeki öğrencilere üniversite sınavı hakkında rehberlik amaçlı kısa bir bilgilendirme yapacaktır.

ebrar

Ebrar Altınalan

Majistral İlaç Hazırlama Atölyesi

1996 ylında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık bölümüne yerleşmiş olup 2018 yılında Tıbbı Farmakoloji ana bilim dalında bütünleşik doktora programına başlamıştır.

 

Öğrencilik yılları süresince kendi kurmuş olduğu Uluslararası Genç Sağlık Gönüllüeri kulübü vasıtasıyla  çeşitli insani yardım  projeleri ve eğitimler düzenlemiştir. Ayrıca çeşitli dernekler ve sevgi ellerinde de gönüllü olarak yer almıştır.Şu anda da IVEK (İlaç Eczacılık Sağlık Bilim  ve Teknolojileri Vakfı) ‘de fakülte temsilciliğini yürütmektedir.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü takımında “Majistral İlaç Hazırlma” atölyesinin eğitmenidir. Atölyenin  interaktif olarak gerçekleştirilmesi ve  eczacılık biliminin geniş alanları  ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesinden sorumludur.

nihal

Nihal Kayır

Majistral İlaç Hazırlama Atölyesi

2000 yılında KOCAELİ’ de doğmuştur. 2017 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakaültesini kazanmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (MEDUPSA) ‘nin Proje ve Eğitim Koordinatörüdür.

 

2019 yılının Aralık ayında Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu (TEBGK) ‘nun Eğitim Bilgilendirme Fakülte Koordinatörü olarak seçilmiştir.

 

Aynı zamanda Geleceğin Bilimi ekibinde birtakım gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

selda-690×690

Selda Gürbüz

Sosyal Girişimcilik Atölyesi

1998 yılında İstanbul da dünyaya gelen Selda, 2016 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite hayatına başlamıştır. Şu anda Marmara Üniversitesi İşletme bölümü lisans öğrencisidir.

 

Girişimcilik ve sosyal fayda üzerine çalışmalar yapar, “Sosyal Girişimcilik” kavramının Türkiye de gelişmesini sağlamak hedeflerinden biridir.

zeynep-690×690

Zeynep Ürper

Kendi Ait Bir Mekan Atölyesi

1992 Yılında İzmir’de dünyaya gelen Zeynep ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İng.) Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Lighting Design & LED Technology alanında İtalya Politecnico di Milano POLI.Design ‘da tamamladı.

 

ZKLD Lighting Design Mimari Aydınlatma ofisinde deneyim kazandıktan sonra Tasarım ve Mobilya sektöründe deneyimlerine devam etti.2019 yılından itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisinde Kuluçka Merkezinde Girişimcilik Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta ve çeşitli eğitim ve atölyelere destek vermektedir.

aysecan

Ayşecan Gürbüzler

Medya Tanıtım Bölümü

Ayşecan Gürbüzler 15 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı bölümden Şehir Üniversitesi’nde aldı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde devam etmektedir. Çalışmalarını Türk Dış Politikası ve Siyasal İletişim üzerine sürdürmekte olup, iyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde ise Arapça ve Almanca bilmektedir. Bunun yanında Klasik Sanatlar’da Tezhip eğitimine devam edip, Geleneksel Türk Sanatları’nı icra etmeye çalışıyor.

 

Geleceğin Bilimi’nde Gelecek Medya’da sosyal medya ve editoryal işlerle ilgileniyor.

mehmet

Mehmet Can Subaşı

Medya Tanıtım Bölümü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bolümü son sınıf öğrencisiyim.

 

Geleceğe Dönüş Otobüsü  projesinde prodüksiyon başta olmak üzere tanıtım ve medyada konusunda destek sağlıyorum.