Gelecek Konuşmaları

Gelecek Konuşmaları Nedir?

Gelecek Akademisi Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Sanat alanında transdisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda 30’un üstünde tematik atölyeyi kapsar.

Yarının Bugünü Konuşmaları

Pandemi süreci ve sonrasındaki değişimleri ve etkilerini ele alacağımız, sosyal medya paylaşımları, blog yazıları ve Gelecek Konuşmaları söyleşileri düzenleyeceğimiz “Yarının Bugünü Atölyesi” içinden geçtiğimiz bu süreci; dün, bugün ve yarın şeklinde gündem oluşturup geleceğe hazırlanmayı amaçlamatadır.

Büyük veri Zirvesi

Günümüz gündeminde “Siber” kelimesi ve en çok anıldığı “Siber Güvenlik” tamlaması hızla yükselen ve yanlış bir şekilde yayılan hayli geniş bir alandır. Ayrıca artık yerli/yersiz birçok yerde anıldığı için hızla yükselen ilginin olması gerekenden daha aşağı düşmeye başlaması an meselesidir. Ancak aslında olaya doğru bir perspektif ile bakıldığında asıl odak noktasının aslında “veri bilimi” olduğunu aşikardır. Yani olayın özü “veri”dir. Veri kelimesi siber kelimesinin de ötesindedir. Dolayısıyla günümüz endüstri devriminin getirdiği gereklilikler de göz önüne alındığında bu alanda bir zirvenin son derece gerekli olduğu açıktır.