Gelecek Konuşmaları

Gelecek Konuşmaları Nedir?

Gelecek Konuşmalar; Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Sanat alanında multidisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Alanında akademi ya da saha çalışmalarıyla uzman isimler ile gerçekleşen konuşmalarda katılımcılar, bilimin farklı alanlarında konu hakkında ilk ağızdan bilgi edinerek beyin fırtınası imkanına sahip olmaktadır.

Gelecek Nerede Zirvesi

Aslında gelecek belki bir tarih müzesinde bir anı. Bizim için gelecek olan muhtemelen bir başkası için hatırlaması zor bir geçmiş. Geleceğin nerede olduğunu anlamak için zamanın katmanları arasında gezmek ve ilham almak gerekiyor.

Gelecek Konuşmalarında bu ay Gelecek Nerede Zirvesi ile geleceğe dair kavramları disiplinleri aşkın bir bakış açısı ile ele alıyoruz.

Gelecek Nerede Zirvesi 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

COVID-19 kaynaklı gerçekleşen pandemi süreci ve sonrasındaki değişimleri ve etkilerini ele aldığımız sosyal medya paylaşımları, blog yazıları ve Gelecek Konuşmaları söyleşileri düzenlediğimiz “Yarının Bugünü Atölyesi”; içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde dün, bugün ve yarın şeklinde oluşturulan başlıklarıyla konunun her açından değerlendirilmesini içermektedir.

Günümüz gündeminde “Siber” kelimesi ve en çok anıldığı “Siber Güvenlik” tamlaması hızla yükselen ve yanlış bir şekilde yayılan hayli geniş bir alandır. Ayrıca artık yerli/yersiz birçok yerde anıldığı için hızla yükselen ilginin olması gerekenden daha aşağı düşmeye başlaması an meselesidir. Ancak aslında olaya doğru bir perspektif ile bakıldığında asıl odak noktasının aslında “veri bilimi” olduğunu aşikardır.