Gençlik Politikaları Atölyesi

Yeni dünyada her an değişen toplumsal gerçeklikle tutarlı ve etki alanı daha geniş sosyal politikalar üretmeye ihtiyacımız var.

Farklı disiplinlerden araştırmacıların, politika geliştirme mekanizmalarına dahil olması, bu ihtiyacın doğru şekilde karşılanması adına önem arz eder.

Bu atölye çerçevesinde öncelikle gençlik politikaları özelinde bir çalıştay yaparak fikri zemin oluştırmayı, ardından bu zemin üzerinde bir anket kurgulayarak saha araştırması yapmayı planlıyoruz.

Çalışmamızın sonunda ise araştırma sonuçlarını analiz ederek, politika yapıcıların istifadesine sunabileceğimiz bir sosyal politika raporu hazırlamayı amaçlıyoruz.

Atölye Yürütücüleri

Atölye Üyeleri