İntegratif Tıp Atölyesi

Türkiye’de günden güne büyüyen sağlık problemlerinin bilincindeyiz ve bunlara yönelik geliştirilen çözümleri yakından takip ediyoruz. İnsanlığın ilk ortaya çıktığı günden bugüne aktarılan kadim tıp bilgilerini, gunumuzun kanita dayali tip metodolojisiyle yeniden degerlendirmeyi; mumkun olan noktalarda geleneksel tip ile modern tibbi entegre etmeye yonelik calismalar yapmayi amaç edindik.
Bu atölye çerçevesinde gerçekleştirilebilir ilk hedefimizi belirledik ve 2019 Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtımına, kongre çerçevesinde bilimsel program ve yapılandırılmış sosyal programlar boyunca gerçekleşecek etkileşimlerin artırılmasına, ardından gerçekleştireceğimiz kongre çıktılarının SWOT analizi raporlarının düzenlenmesi konularına kendimizi odakladık.
Aramızda yer almak için katılımcıların sahip olması gereken şartlar Sağlık Bilimleri, Tıp, Diş veya Eczacılık Fakültesinde eğitim görmek/mezun olmuş olmak, geleneksel tıp alanında meraklı ve bilgili olmak ve orta/ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Proje Danışmanı ve Asistanları

Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Tıp Hekimi

H. Sehle Yeşilkaya

Tıp Hekimi