İsraf Ekonomisi Atölyesi

İktisat az şeyi çoğaltır israf çok şeyi azaltır. “Hz. Ali”

İsraf; zamanı, parayı ve emeği gereğinden fazla harcamaktır, tutumsuzluktur. Ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal alanların farklı sektörlerinde israf giderek artmaktadır. Bu durum ülkemiz ve gezegenimizin kaynaklarında da azalmaya yol açmaktadır. Var olan bu israfın farkında olarak israfın ve israfın etkisinin azalması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bunun için İsraf Ekonomisi Atölyesinde hedefimiz, Sağlık Ekonomisi, Şirket Ekonomisi ve Göç Ekonomisi gibi altbaşlıklar üzerinden çalışmalar yaparak ülkemizde israfın genel görünümü hakkında bir çerçeve çizmek.
Atölyede, gereksiz harcamalar ve verimlilik konuları üzerinden araştırmalar yaparak danışman hocalar eşliğinde bir rapor hazırlanacaktır. Çalışmalarımız bir ay süreyle verimlilik esaslı yapılacak olup, hazırlanan raporla atölye tamamlanacaktır. Katılımcılar belirlenirken İşletme, Finans, Ekonomi, Ekonometri ve İktisat alanlarında eğitim görenler öncelikli olacaktır.

Proje Asistanları

Şule Ebrar Bilgin

???