KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Gelecek Hareketi Derneği tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde;

 

 • Ad-Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Telefon Numarası
 • E-Mail Adresi
 • Okul/Bölüm
 • İşyeri Bilgileri
 • IP Adresi
 • Siteden Alınan LOG Kayıtları
 • Fotoğraf ve Kamera Kayıtları
 • Kişisel Veri İçeren Belgelerin Kopyası Niteliğindeki Belgelerde Yer Alan Veriler

 

gibi kişisel verilerimin, Gelecek Hareketi Derneği’nin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi, Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin Gelecek Hareketi Derneği tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Gelecek Hareketi Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videolarımın Gelecek Hareketi Derneği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına; Gelecek Hareketi Derneği’nin ilgili insan kaynakları birimine, Gelecek Hareketi Derneği yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, Gelecek üyelerine özel kart çıkartılması amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Gelecek Hareketi Derneği’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla Gelecek Hareketi Derneği’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu sigorta şirketlerine, taşımacılık otoriteleri ve ilgili bakanlığa, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine, birlikte atölye çalışmaları ve faaliyet yapılan dernek ve vakıflara, yine Gelecek Hareketi Derneği’nin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.