Yitik Miras Atölyesi

İslam Bilim Tarihi; felsefe, coğrafya, tıp, matematik, geometri, astronomi, fizik, kimya, optik, tabiat ilimleri ve mimari gibi bilimin hemen hemen tüm alanlarında çalışmaların zirveye ulaştığı bir dönem olmakla beraber insanlığın bir bilinç devrimi yaşamasına sebep olmuştur. Oluşturdukları hazineleri ile tarihlerinde dünyaya bilimi öğretmiş büyük şahsiyetlerin tanınması ve bu şahsiyetlerin ortaya çıkış koşullarının idrak edilmesi, yüksek bir bilgi toplumu idrakine ulaşılması bakımından çok önemli bir vasat sağlar.Biz Geleceğin Bilimi ‘Yitik Miras’ atölyesi olarak İslam bilim tarihini okuyarak medeniyetimizin insanlığın bilim ve kültür mirasına kattığı eserlerin izini sürmeyi ve bu bilim adamlarımızın profillerini gençlerin önüne model olarak koyan çeşitli çalışmalar yaparak tarihin tozlu rafları arasında kaybolan bu büyük mirası ortaya çıkararak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Aylık değerli hocalarımızla birlikte yitik miras sohbetleri gerçekleştirerek, bu alana dair önemli kitap çalışmalarının tahlillerini yaparak hedeflerimize ulaşmak için adımlar atacağız. Sizler de bu süreçte atölyemize dahil olmak isterseniz kayıt formumuzu doldurabilirsiniz. 🚀