41 gelecek bulusma

41. Gelecek Buluşmaları

Bursa Gelecek Buluşması

Bilim ilk olarak dünyaya ve doğaya karşı sahip olduğumuz merak ile başlamıştı. Yaşadığı dünyayı merak eden insanlar doğada yaptıkları gözlemler neticesinde bir dünya tasavvuru ortaya koymuştu. Aristoteles , “İnsan, doğası üzere bilmek ister.” cümlesinde buluşan insanlık bilmek ve öğrenmek için doğayı, gökyüzünü ve canlıları gözlemlemişlerdi. Bilime gönül veren insanların temellerini ilkçağda gözlem yapan insanlarda bulabiliriz. Bilim her çağda gelişip serpildikçe görmekteyiz ki ardında bu işe gönül veren ve ilk günkü merakla çalışan insanlar topluluğu mevcuttur. Bilim insanı kavram olarak yeni bir kavram olsa da genel itibariyle yaşadığımız dünyayı anlamlandırmak için çabalayan insanlara biz bilim insanı demekteyiz.

 

Bir bilim insanı olan Dt. Uğur Özen bize çağlar boyunca gelen bilim aşkını göstermiştir.“Nasıl Bilim İnsanı Olunur?” adlı sunumuyla bizlere bilimin bir ekip işi olduğunu belirten Özen, aynı zamanda yetişen gençlerin bilimsel zihniyete uygun bir şekilde yetişmesinin önemine değinmiştir. Bilimin gelişmesinin önündeki engellere de değinen Özen sahip olduğumuz potansiyeli kullanma noktasındaki eksiklerimizi de dile getirmiştir. “Tabiat, insanın ruhunda gülümser.” Diyerek Uğur Özen bizlere bilimsel bir zihnin nasıl olması gerektiğine dair doyurucu bir program gerçekleştirmiştir.

 

İstanbul-Anadolu Gelecek Buluşması

Ülke ve dünya hakkında yorum yaparken ilk konuşulan, ekonomi ve ekonominin durumu ile ilgili konulardı. Zenginlik, para, yatırım ve ülkelerin dünyadaki konumu adına önemli bir konu olan ekonomiyi her ferdin bilmesi gerekirdi. Ekonomi kelimesini gün içerisinde farkında olsak veya olmasak da birkaç kere kullandığımız bir gerçekti. Peki, tam olarak ekonomi nedir biliyor muyduk?


Ekonomi sözcüğü; “oikia” ve “nomos” köklerinden gelmekteydi. Oikia kelimesi Yunanca ev anlamına; nomos kelimesi Yunanca kural anlamına gelirdi. Yunanca kökenli olan ekonomi kelimesini, “ev yönetimi” anlamında gelmekteydi.İlk insanlardan bu yana, toplumlar karmaşık bir yapı haline gelmeye başladıkça, ekonomi de gelişim göstermişti.

 

Türkiye ekonomisi, Uluslararası Para Fonu tarafından gelişmekte olan piyasa ekonomisi olarak tanımlanan bir ekonomi olarak biliniyordu. Türkiye, dünyanın yeni sanayileşen ülkeleri arasındaydı. The World Factbook’a göre Türkiye büyük ölçüde gelişmiş bir iktisada sahipti. İşte bunun için 41.Gelecek Buluşması İstanbul Asya yakasında Ekonomist İrfan Ersin ile “Güncel Meseleler Işığında Ekonominin Geleceği” konusu çerçevesinde; iş gücü kaynağını iyi kullanamayan ülkelerde işsizliğin arttığını, faiz ve enflasyon oranlarının değişkenlerini, gündemde olan kıta sahanlığı ile Doğu Akdeniz mutabakat muhtırasının ekonomiye etkileri nelerdir? gibi meseleler üzerinde durduk.

 

Konya Gelecek Buluşması

Zihin neydi? Bizi var eden şey neydi? Bizi yöneten neydi? Yüzyıllardır araştırılan ve merak edilen bu soruları Aristo kalp olarak yorumlamıştı ve kalpten yönetildiğimizi öne sürmüştü. Daha sonra bunun beyin olduğu anlaşıldı ama beynin içinde bu sistemi yöneten şeyin ne olduğu sorulmaya devam etmişti. Decart, hayvanları otomatlara benzetip, insanı düalizmden yola çıkarak Ruh ve Beden olarak ikiye ayırmış, insan ruhunun epifiz bezinde olabileceğini öne sürmüştü. Teknolojinin ilerlemesiyle bunun bir lokalizasyondan ziyade bazı elektrik aktiviteler sonucu olduğunu bulunmuştu ve Hans Berger EEG’yi bularak beyin dalgalarını göstermişti. Bundan yola çıkarak insan beyni elektrik aktivitesi ve kimyasallar ile yönetildiği kabul edilmişti.

Günümüzde görüntüleme teknikleriyle araştırılmaya devam edilen zihin, bilinç gibi kavramlar net olarak anlaşılmamışken yapay zekalar ve onların karar verme mekanizmalarını, bilincinin olup olamayacağını, insan gibi duygular ile hissedip hissedemeyecekleri gibi şeyleri düşünmeye başlamıştık. 41. Gelecek Buluşmalarında Konya’da Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Yavuz SELVİ ve Doç. Dr. Kürşat ALTINBAŞ hocalarımızla insan beyninden yola çıkıp yapay zekanın düşünme yapısını ve Zihnin Geleceğinini konuştuk.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.