kamu yönetimi

Kamu Yönetimi Anlayışı

Ömer Sefer Berfe

Ömer Sefer Berfe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2.sınıf öğrencisidir.

Geleceğin Bilimi, Siyasal Teoriler Araştırmacı Asistanı

Tüm yazılar

Kamu yönetimi amaçlara ulaşmak için maddi ve sosyal kaynakları belli bir plan ve örgütsel yapı dahilinde harekete geçirmektir, devletin devamı içim önemli bir disiplindir. Kamu yönetimi insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar faydalanacağı bir disiplindir.Kamu yönetimi kamu hizmetlerindeki faydanın finansal kaynağından, fiyat belirlenmesine kadar gider. Kamu yönetimi ABD’de ilk kez çıktığı söylense de bu yanlış bir kanıdır. Hatta Wilsonla başlar ifadeside kullanılır fakat işin aslı Fransa ve Almanya’da çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır.

Kamu yönetimi ile ilgili ilk çalışma Seckendorff tarafından 1656 yılında gerçekleşmiştir. 1700 yılında Delamare ele almıştır. Yine kamu yönetimine büyük fayda sağlayan bir diğer çıkış ise Kameralizimdir. Devlet prensin malı sayılmıştır. Daha sonrasında Fransız bilim insanı Charles Jean tarafından Kamu Yönetiminin İlkeleri adlı 3.ciltlik eser yazılmıştır. Sonrasında ise Bonnin kamu yönetimini geniş bir tarzda değerlendirmiş kişinin toplumla ilişkisini bilim olarak ele almıştır Ve son haliyle Bonnin temelerini oluşturarak 19.yy da bir bilim olarak idare birimi ortaya çıkmıştır. Fransız kamu yönetimi yaklaşımı ile geleceğin kamu yönetimcilerini düzene sokarak devletin etkililiğini artırmasını amaçlamaktır.

Fransız Kamu yönetmi öncülerinden Macarel üç İdare hukuku kitabı yayınlamıştır. İdareye düzen getirmek istemiştir. Gerek Fransız bilim insanları gerek Alman bilim insanları kamu yönetiminin siyaset ve hukuktan ayrıldığını belirtmiştir Wilson ise ilave olarak Kamu yönetimi alanının siyaset bilimin bir meyvesidir demiştir. Örgütün güçlenmesi için kamu yönetimini işletme yönetiminden ayrı tutmak gerektiğini belirtmiştir. Kamu yönetimi demek kamunun işleyişini doğru yürütmektir, Kamunun işleyişi doğru yürür ise devlete olan bağlılık ve güç artmış olur ve merkezde toplanır. Devletin ve milletin geleceğini kamu yönetimi belirleyen en önemli faktörlerden birisidir.

 

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı kamudaki verimliliği arttırmak ve başarılı hizmet sunmak için kendi içinde yapılanma geçirir. Yeni kamu yönetimi anlayışı 1970’lerden sonra ortaya çıkan paradigmadır. Kamu yönetiminin başarılı olması için birtakım şeyleri değişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Başarılı olmak için;

•Devletin faaliyet alanını küçültülmeli ve işletme yönetim teknikleri kamu yönetimde de etkili olması ile devlet halk farkını vatandaş müşteri odaklı bir yönetim anlayışından yükselir. Yeni kamu yönetimi anlayışı 1970’lerin sonundan başlayıp 1990’larda gelişme göstermiştir. Geleneksel yönetim anlayışının bir alternatifi olarak yönetsel ve ekonomik sistemin faaliyetleri ve yapısındaki değişimleri yorumlayan yönlendiren yönetsel yaklaşımdır. Yeni kamu yönetiminde etik ve kavramlar ile kamu yönetimindeki gelişimi olarak bakılırsa 5 türden etik kavramı incelenir bunlar; Sorumluluk, hesap verilebilirlik, şeffaflık, vatandaş odaklılık, verimlilik olarak ele alınır. Yeni kamu yönetimi anlayışı insana daha fazla değer
veren daha rahat daha iyi yönetim için her konuda şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği daha sorumlu ve liyakatli yapma mecburiyeti doğurmuştur. Kısaca; yeni kamu yönetimi devletin özelleştirilmesi ve benzeri yöntemlerle küçültülmesi ile halka yönelik daha fazla hizmet eğilimi gösterir. Kamu yönetiminin halka karşı sorumlu olması bürokratik engellerden
uzaklaşmasını sağlayarak rahat bir kamu yönetimi anlayışı sunar. Günümüzde en önemli ilkeleri olan kamu yönetiminin sorumluluk, hesap verilebilirlik olması, şeffaflık, vatandaş odaklılık, verimlilik ve performans çok önemli etikler haline gelmiştir.


Yaşadığımız dünya çok hızlı değişimle değişmektedir bu değişimlere ayak uydurabilen devletler devamlılıklarını sağlarlar ve halkının refah içinde yaşatarak halkının devletine bağlılığını artırırlar. Büyük küreselleşmenin geldiği son noktada artık sınırlar ortadan kalkarak köy haline gelmiştir. Elektronik devlet uygulamaları halkın refahı için ve verimliliğin artması zaman kaybının giderilmesi açısından çok büyük öneme sahiptir.  Hem etkin ve hem ucuz maliyet açısından e devlet uygulamalarına gidilmiştir. Kullanılmasında zaman kaybı yaşanmaması gibi maaliyetleri de düşüktür. E devlet hemen hemen kamuda kamu binalarında yapılacak çok şeyi sunar hızlı bilgiye ulaşmak ve zaman kaybının en aza indirir. Önceden ayrı ayrı kamu binalarında sunulan bu hizmetin tek bir sisteme yüklenmesiyle halk ve yönetim rahatlama yaşamıştır.