Muhammed İkbal ALP
muhammed-ikbal-alp

Muhammed İkbal ALP

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Üniversiteye bağlı Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) bünyesinde sinirbilim araştırmaları yürütmektedir. Üniversitenin Teknoloji Merkezinde kurulmuş olan akademik sahada ajans hizmetleri veren InSpira ve araştırma teknolojilerinin inovasyonu üzerine çalışan ScienceCream isminde iki şirketi bulunmaktadır. Yaşambilimleri, sosyal bilimler, sanat bilimleri ve mühendislik bilimlerinin kesişim kümesinde geleceğe dair tematik alanlarda açık akademi faaliyetleri yürüten Geleceğin Bilimi çalışmalarının kurucu danışmanlığını yürütmektedir.

Organize Ettiği Faaliyetler

Zeynep Yıldız, konuşmasında siyasetin medya ve dijitalleşme ile ilişkisine odaklandı. Siyasetin, medya aracılığıyla topluma ulaşma gücünün arttığını belirtirken, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle politikacıların seçmenlerine daha hızlı ulaşma imkanı bulduğunu vurguladı. Ancak dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri de vurgulayarak sosyal medyanın yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve sahte haberlerin hızla yayılma potansiyelini artırarak toplumun doğru bilgilere erişimini zorlaştırabileceğine de değindi.

Siyasal teori, politik olayları ve aktör ilişkilerini analiz ederek temel sorunları anlamayı hedefleyen bir disiplindir. Devlet-toplum ilişkisi, bireylerin devlete bakışını ve konumlandırma süreçlerini içerir. Siyasi otorite ve yönetim, rejimlerin ve sistemlerin etkilerini inceler. Siyasi katılım ve temsil, bireylerin ideolojik perspektiflerle toplumsal sorunlara yaklaşma sürecini vurgular. Adalet ve haklar, birey sorumluluklarına odaklanırken, siyasi ideolojiler liberallik, muhafazakarlık, sosyalizm gibi kavramları ele alır.