Gelecek Blogu
Fatma Güzhan

Kamu Yönetimi Anlayışı

Kamu yönetimi amaçlara ulaşmak için maddi ve sosyal kaynakları belli bir plan ve örgütsel yapı dahilinde

Fatma Güzhan

Sivil Toplum ve Gençlik

Sivil toplum kuruluşlarının birey hayatındaki yeri kuşkusuz önem arz etmektedir. Söz konusu gençlik olunca daha da