Gelecek Blogu
Fatma Güzhan

Sağlık Hukuku ve Yönetimi

Sağlık, bireylerin ve toplumun refahı için temel bir unsurdur. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması sağlık