Devletin insan haklarına dayalı bir hukuki çerçeveye kavuşturulması, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum değildir (Özipek,2009). İnsan ticareti suçu,...

GİRİŞ Günümüz itibariyle iki milyar kişiyi aştığı bilinen bir dinin kaynağının sözüdür bu. Zümer Suresi 9. ayette...

Kamu yönetimi amaçlara ulaşmak için maddi ve sosyal kaynakları belli bir plan ve örgütsel yapı dahilinde...

Sivil toplum kuruluşlarının birey hayatındaki yeri kuşkusuz önem arz etmektedir. Söz konusu gençlik olunca daha da...

Ben Sena ŞAHİN. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi...