Devletin insan haklarına dayalı bir hukuki çerçeveye kavuşturulması, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum değildir (Özipek,2009). İnsan ticareti suçu,...

GİRİŞ Günümüz itibariyle iki milyar kişiyi aştığı bilinen bir dinin kaynağının sözüdür bu. Zümer Suresi 9. ayette...