Fırat Semih Avşar
firat-semih-avsarr

Fırat Semih Avşar

Siyasal Teoriler Araştırmacısı

Fırat Semih Avşar, toplumsal yapı, savunuculuk ve insan hakları konularında çalışmalar yapmaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı’nda proje bölge koordinatörü olarak görev yapmıştır.

 

Ayrıca, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma ve insan onuru konularında projelerde görev almış, birçok projenin yazımı ve koordinasyonunda yardımcı olmuştur. Gençlik liderliği sertifikasını Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nde almıştır.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde göçmen hakları, dezenformasyon, savunuculuk ve toplumsal uyum konularında proje koordinatörlüğü yapmıştır.


Avşar, birçok araştırma merkezinde mülteci ve göçmenlerle ilgili saha ve analiz raporlarında yer almıştır. Şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı Ofisi’nin Ombudsman Uzmanı olarak görev yapmakta ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

Geleceğin Bilimi
Siyasal Teoriler Araştırmacısı

Organize Ettiği Faaliyetler

Zeynep Yıldız, konuşmasında siyasetin medya ve dijitalleşme ile ilişkisine odaklandı. Siyasetin, medya aracılığıyla topluma ulaşma gücünün arttığını belirtirken, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle politikacıların seçmenlerine daha hızlı ulaşma imkanı bulduğunu vurguladı. Ancak dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri de vurgulayarak sosyal medyanın yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve sahte haberlerin hızla yayılma potansiyelini artırarak toplumun doğru bilgilere erişimini zorlaştırabileceğine de değindi.

Siyasal teori, politik olayları ve aktör ilişkilerini analiz ederek temel sorunları anlamayı hedefleyen bir disiplindir. Devlet-toplum ilişkisi, bireylerin devlete bakışını ve konumlandırma süreçlerini içerir. Siyasi otorite ve yönetim, rejimlerin ve sistemlerin etkilerini inceler. Siyasi katılım ve temsil, bireylerin ideolojik perspektiflerle toplumsal sorunlara yaklaşma sürecini vurgular. Adalet ve haklar, birey sorumluluklarına odaklanırken, siyasi ideolojiler liberallik, muhafazakarlık, sosyalizm gibi kavramları ele alır.

BLOG Yazıları