9. Gelecek Akademisi

Atölyeler

İktisat az şeyi çoğaltır israf çok şeyi azaltır. Hz. Ali İsraf; zamanı, parayı ve emeği gereğinden fazla harcamaktır, tutumsuzluktur. Ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal alanların farklı sektörlerinde israf giderek artmaktadır. Bu durum ülkemiz ve gezegenimizin kaynaklarında da...

2010 yılında 192 kıyı ülkesinden 275 milyon ton plastik atığı toplandı.* Atıkların yönetimi ve giderilmesi ana gündemlerimizden biri olmadan altyapıların iyileştirilmesi ve doğal yapının korunması mümkün görünmüyor. Bu sonucun ortaya çıkmasında ev, iş yeri, okul çöplerinden...

Başta eğitim mevzu olmak üzere Türkiye’de kronikleşmiş bazı sorunsal alanların olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla dünya çapındaki birçok organizasyon tarafından hazırlanmış, dikkate değer olan indeks ve raporların Türkçeye kazandırılmasını...

Sosyal Belediye yerel yönetim hizmetlerinin insan mutluluğunu merkeze alan bir anlayışla icra edilmesini esas alan yönetim stratejilerini içerir. Bu atölye gençliğin beklentilerini yerel yönetim stratejilerinin tartışıldığı platformlara taşımak üzere bir swot analiz raporu oluşturmayı...

İntegratif Tedaviler Atölyesi’nde neler yapacağız? Türkiye’de günden güne büyüyen sağlık problemlerinin bilincindeyiz ve bunlara yönelik geliştirilen çözümleri yakından takip ediyoruz. İnsanlığın ilk ortaya çıktığı günden bugüne aktarılan kadim tıp bilgilerini, gunumuzun...

Günümüzde STK’larda diğer kurumlar gibi dijital yayıncılığı aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Fakat genellikle oluşturulan içerikler görsellik açısından zayıf kalabilmekte; nihai içerik arama motoru optimizasyonuna uygun şekilde son haline getirilememektedir. Bu noktada dijital yayıncılığın...