Gelecek Akademisi

Gelecek Akademisi Ne Yapıyor?

Gelecek Akademisi Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Sanat alanında multidisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda tematik atölyeyi kapsar.


Kendine özgü topluluklar olarak belli bir alanda gelecek tasavvuru geliştirmeyi ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi amaçlayan atölyeler, bu alanlarda üyelerine hem bakış açısı hem de gelecek perspektifi kazandırmış olur.

12. Dönem Atölye çalışmaları

Mikrobiyota Atölyesini 2020 yılında Geleceğin Bilimi bünyesinde kurduk. Multidisipliner bir ekip olarak bir yıllık araştırma birikimimizi harika bir kapanış sunumu ile sonlandırdık. Ardından elde ettiğimiz bilgi birikimiyle  TEKNOFEST-2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması/ Afet...

Geleceğin Bilimi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Atölyesinin devamı niteliğinde olan yepyeni bir atölyeyle karşınızdayız. "İnterdisipliner Sanat Tarihi Atölyesi" olarak iki farklı yapıda eş zamanlı olarak çalışmalara devam edeceğiz. İlk yapımız lisansüstü öğrencilerine özel "Disiplinlerarası Makale Yazma Etkinliği" olacaktır....

Bursa Şehir Atölyesi

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Üyeleri arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Bursa Şehir Atölyesine katılmak için ya bir Bursa Gelecek Buluşmaları ...

İletişim teknolojilerinde geçtiğimiz çeyrek asırda meydana gelen gelişmeler günlük hayatımızda ortaya çıkardığı etkileri bakımından bir dijital devrim doğurmuş görünmektedir. Akademik araştırmalardan sektörel süreçlere aile ilişkilerinden devlet yönetimine toplumun hemen …

Zihnimiz ile ruhumuzun sentezinin bedenimize yansımasına bunların düşüncelerimize oradan davranışlarımıza etkilerini anlamaya, bir bütün olarak ‘insan’ nedir ve ‘biz kimiz’? sorusunun cevabını aramaya var mısınız? 🧠 Psikoloji, beynimizde oluşumu başlayan duyduklarımız...

İnsanlık, tarih boyunca bir anlam birliğine ulaşmanın yolunu aramıştır ve bu arayışta gündemler değişse de olgular insanlığa rehber olmuştur. Bu arayışta tarih ve coğrafyanın sınırlarını aşan bir düşünce çilesi vardır. Düşünürler, bilime hizmet eden insanlar...

"Barbaric, which is a French word in origin, means extremely cruel and unpleasant. It is also defined as backwardness and primitivity. However there are many barbaric societies that are technologically advanced." The advancement of humanity not only brought some benefits but also some harmful ideas like greed, savagery...

Dünyanın en doğal halini tanımaya var mısınız?🌱

Oksijenimizin, yediklerimizin, huzurumuzun ve bazen de şifamızın kaynağı olan Doğa nın tüm güzelliklerine bir giriş yapma zamanı… 💫