13. Gelecek Akademisi

Gelecek Akademisi Ne Yapıyor?

Gelecek Akademisi Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Sanat alanında multidisipliner bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tematik atölyelerden oluşmaktadır. Sinirbilimden uzaya, pedagojiden mimariye, büyük veriden siyasal teoriye kadar geleceğe dair konuşulması gereken akla gelebilecek hemen her alanda tematik atölyeyi kapsar.


Kendine özgü topluluklar olarak belli bir alanda gelecek tasavvuru geliştirmeyi ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi amaçlayan atölyeler, bu alanlarda üyelerine hem bakış açısı hem de gelecek perspektifi kazandırmış olur.

Atölye çalışmaları

Terennüm kelimesi güzel ve alçak sesle mırıldanır gibi şakımak manasına gelir. Nasıl ki musiki lezzeti için ses hakkındaki teknik bilgiyi geliştirmek yeterli gelmeyip musikiyi hissetmek icap ediyorsa insanın anlam lezzetini tatmak için; "Eğitim yetmez, Terennüm şart!" diyoruz...

Dijitalleşen dünyada, en hızlı dönüşümlerden biri sağlık alanında yaşanıyor. Şüphesiz ki, sağlığın ve tedavinin geleceğini şekillendirenler; yeni teknolojik trendleri doğru şekilde anlayan, anlatan ve uygulayabilen kişiler arasından çıkacak. 23 Şubat’ta başlayacak olan yeni...

İnsanlar her ne kadar doğaya, dünyaya hakim olmaya çalışsa dahi aslında bir zincir ekosistemi içerisinde yaşadığını fark etmiyor. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak dünya kaynaklarını tüketmeye, doğayı kirletmeye, ekolojik dengeyi bozmaya devam ediyoruz. ...

Göçün insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar öneme sahip olduğu günümüz, "Göçler Çağı" olarak adlandırılmakta. Küreselleşen dünya, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte insanlar çok daha kolay ve daha hızlı yer değiştirebiliyor.

Dünyamız 4.54 milyar yaşında, bizler 50 bin yıldır dünyadayız. Bizlerden çok daha önce dünyayı kolonize eden, dünyayı oksijenlendirip tabir-i caizse dünyayı bizim için yaşanılır kılan bir canlı türü ise 3.8 milyar yıldır dünyamızda... Biz onların içine doğduk, onlarla büyüdük, hatta onlarla...

Dünyanın en doğal halini tanımaya var mısınız?🌱 Oksijenimizin, yediklerimizin, huzurumuzun ve bazen de şifamızın kaynağı olan Doğa nın tüm güzelliklerine bir giriş yapma zamanı... 💫

Geçmişten ilham alarak geleceği şekillendirmek isteyen Geleceğin Bilimi ekibinin lise düzeyinde yaptığı çalışmaların bütünü "Geleceğe Dönüş" başlığı altında yürütülmektedir. Bizler yeni nesilden şikayet etmek değil...

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak dünya kaynaklarını tüketmeye, doğayı kirletmeye, ekolojik dengeyi bozmaya her geçen gün devam ediyoruz. Bu tüketim araçlarından biri ise: "Dijital Veriler". Hepimizi yakından ilgilendiren ve ....

Hatırlı İşler Takımı olarak farklı kültürlerdeki çocuklarla bir araya gelip birlikte zaman geçireceğiz. Yaşadıkları ve bulundukları ortama aidiyet hissetmesi için birlikte yol alacağız. Onlara elimizi uzatıp birlikte etkinlikler yapacağız.Yollarına ışık tutup...

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Tasarımcıları arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Elazığ Şehir Atölyesine katılmak için ....

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Tasarımcıları arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Diyarbakır Şehir Atölyesine katılmak için ....

Hic şüphesiz yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir mimarlık. Yapılar, yaşam düzenimizin resmini oluşturur bir pencerede ve haliyle yaşam tarzımızı şekillendirir. Esas görevi Dünyayı güzelleştirmek olan insanoğlunun, yüzyıllar boyunca birçok sebeple...

Yitik Miras Atölyesi

Bilim Tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Fuat Sezgin hocamız bilim tarihi çalışmalarını ‘İnsanoğlunun bilimsel faaliyetlerinin keşfinin tarihi’ olarak nitelendirir. 9. yüzyıl itibariyle ortaya çıkmaya başlayan İslam Bilim Tarihi’nin müşahhas...

Mikrobiyota Atölyesini 2020 yılında Geleceğin Bilimi bünyesinde kurduk. Multidisipliner bir ekip olarak bir yıllık araştırma birikimimizi harika bir kapanış sunumu ile sonlandırdık. Ardından elde ettiğimiz bilgi birikimiyle  TEKNOFEST-2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması/ Afet...

Geleceğin Bilimi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Atölyesinin devamı niteliğinde olan yepyeni bir atölyeyle karşınızdayız. "İnterdisipliner Sanat Tarihi Atölyesi" olarak iki farklı yapıda eş zamanlı olarak çalışmalara devam edeceğiz. İlk yapımız lisansüstü öğrencilerine özel "Disiplinlerarası Makale Yazma Etkinliği" olacaktır....

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Tasarımcıları arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Ankara Şehir Atölyesine katılmak için ....

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Tasarımcıları arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Konya Şehir Atölyesine katılmak için ....

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Tasarımcıları arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. İstanbul Şehir Atölyesine katılmak için ....

Bursa Şehir Atölyesi

Şehir kütürü atölyeleri belli bir şehirde yaşayan Gelecek Üyeleri arasında muhabbet ve dostluğu geliştirmek üzere yaşadığımız şehrin kültürünü tarihini coğrafyasını beraber tanıdığımız atölyelerdir. Bursa Şehir Atölyesine katılmak için ya bir Bursa Gelecek Buluşmaları ...

İletişim teknolojilerinde geçtiğimiz çeyrek asırda meydana gelen gelişmeler günlük hayatımızda ortaya çıkardığı etkileri bakımından bir dijital devrim doğurmuş görünmektedir. Akademik araştırmalardan sektörel süreçlere aile ilişkilerinden devlet yönetimine ...

Zihnimiz ile ruhumuzun sentezinin bedenimize yansımasına bunların düşüncelerimize oradan davranışlarımıza etkilerini anlamaya, bir bütün olarak ‘insan’ nedir ve ‘biz kimiz’? sorusunun cevabını aramaya var mısınız? 🧠 Psikoloji, beynimizde oluşumu başlayan duyduklarımız...